Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Min mening: Inte fult med vinster i välfärden

Vad betyder valfrihet i Socialdemokraternas värld? undrar Stefan Olsson (SD)

Socialdemokraterna har sagt att valrörelsen bl.a. kommer att handla om förbjuda vinster i välfärden. Många sätter likhetstecken med att de vill förbjuda människors valfrihet. Socialdemokraterna, som framträder som allt mer ideologiskt drivna av att begränsa rätten för människor att själva fatta beslut som påverkar deras vardag. Varför fokuserar vi inte på förlusterna istället? Förlusterna som svenska skattebetalare gör när stat och kommun driver välfärden så ineffektivt att andra aktörer kan göra det bättre och ändå tjäna pengar. De privata aktörerna får ju inte mer pengar än det offentligas självkostnader! Privata och offentliga välfärdsföretag har samma intäkter för sina utförda tjänster.
Privata och offentliga välfärdsföretag har samma kvalitetskrav, och de undersökningar som gjorts tyder inte på att de privata verksamheterna levererar en sämre tjänst än den som den offentliga verksamheten gör.
Vissa privata välfärdsföretag lyckas få pengar över trots samma intäkter.
Eftersom de pengar som eventuellt går till vinst uppstår genom att de privata bevisligen har lägre kostnader, så skulle det inte bli några pengar över om dessa tjänster utfördes av de offentliga verksamheterna (som behöver mer pengar för att åstadkomma samma sak).
Vår utgångspunkt i välfärdsdebatten är istället att vi måste fokusera mer på välfärdens kvalitet. Vi vill se hårdare kvalitetskrav och en skarpare tillsyn av såväl offentliga som privata välfärdsverksamheter. Hårdare kvalitetskrav med en skarpare tillsyn leder inte bara till höjd kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Det leder även till att vi kan ha en valfrihet och en välfärd att lita på. Välfärd ska mätas i hur mycket välfärd vi får per skattekrona. Här är det ingen skillnad mellan privat och offentligt driven verksamhet, då det är samma ersättning till båda.
När det gäller privat drivna äldreboenden får den privata entreprenören maximalt vad det skulle kosta att driva boendet i offentlig regi. Nästan alltid är det vinnande budet kostnadsmässigt någon eller några miljoner billigare per år än kommunens kostnader. Det bör påpekas att vi Sverigedemokrater är en garant för att kvalitén på driften inte blir lägre utan oftast högre, vilket de årliga brukarundersökningarna från Socialstyrelsen fastslår.
Tyvärr är vissa partier ideologiskt drivna och vill inte att människor ska få ta egna beslut, utan det ska vara kollektivet som bestämmer och man måste anpassa sig till vad andra tycker. Det stavas socialism och inom socialismens ofta framhävda grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa.
Det är inte fult att tjäna pengar på människors valfrihet – däremot är det fult att ta bort eller begränsa människors valfrihet.
Stefan Olsson (SD), kommunalråd
Gå till toppen