Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kommunen bedriver verksamhet i lokaler som saknar bygglov

Det var fel av kommunen att inte reagera när anmälan kom in om lokaler som tagits i bruk trots att bygglov saknades. Det säger länsstyrelsen i ett beslut där man ger kommunen bakläxa i ärendet.

Turerna kring boendepaviljongerna intill Kullavägen, som ska fungera som ett tillfälligt HVB-hem och stödboende, går vidare. I mars i år kunde tidningen berätta att länsstyrelsen Skåne beslutat upphäva kommunens bygglov, men att kommunen ändå valde att fortsätta bygga tills dess att sista ordet var sagt i ärendet.
Läs också Boendepaviljonger saknar bygglov – men Ängelholms kommun fortsätter arbetet ändå
Efter att lokalerna togs i bruk tidigare i år gjordes en anmälan om att kommunen nu bedrev verksamhet i lokaler som saknade bygglov. Men myndighetsnämnden i Ängelholm bestämde ändå den 16 juli att inte ingripa i ärendet.
Kommunen hade nämligen redan tidigare valt att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva bygglovet till mark- och miljödomstolen.
Men myndighetsnämndens beslut att inte ingripa överklagades till länsstyrelsen som anser att kommunens resonemang inte håller.
Det har tidigare gått bra att – på egen risk – fortsätta bygga, eller ta en redan färdigställd byggnad i bruk, tills dess att beslutet om upphävande av bygglov vinner laga kraft.
Lagstiftningen ändrades den 1 juli i år. Nu gäller att ett beslut om upphävt bygglov har omedelbar rättskraft även om det inte vunnit laga kraft. Det betyder att när ett bygglov nu upphävs upphör även beslutet om bygglov att existera. Lite förenklat har något beslut om bygglov aldrig funnits i juridisk mening.
Länsstyrelsen skickar nu tillbaka ärendet till Ängelholms kommun för ny handläggning. Exakt vad det är som kommunen bör ändra på är däremot oklart i länsstyrelsens beslut.
Man kan inte kräva, säger länsstyrelsen, att en byggnad ska rivas bara för att bygglovet inte prövats slutgiltigt. Däremot så ska byggnaden inte tas i bruk om den saknar bygglov.
Samtidigt påpekar man att omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande och att det är kommunen som ska ta ställning i förevarande fall.
Kommunen har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Växjö.
Gå till toppen