Annons

Annons

Annons

opinionLandskrona

Aktuella frågor
”Sprid Landskronamodellen till hela Sverige. Erbjud enkla jobb till alla bidragstagare.”

Liberalerna vill ge fler chansen att stå på egna ben. Att alla kommuner tar ett ansvar för att erbjuda enkla jobb är ett viktigt steg på vägen. Det skriver Torkild Strandberg och Mats Persson, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Landskronas kommunala tvätteri invigdes i fjol. När kommunen beslutade att förse hemtjänstens personal med arbetskläder uppstod ett behov av att tvätta och sköta arbetskläderna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Rickard Dighammar

Annons

Landskrona är ett föredöme. Där får arbetslösa via kommunens satsning på enkla jobb in en fot på arbetsmarknaden.

Liberalerna föreslår nu att alla kommuner i Sverige ska erbjuda enkla jobb till samtliga bidragstagare som finns i kommunen.

Klyftan mellan dem som har ett jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden växer i hela Sverige, men särskilt tydligt är det i Skåne, där sysselsättningsgraden är lägst i landet. Alldeles för många fastnar i passivt bidragsberoende. När barn inte ser sina föräldrar gå till jobbet ser de heller inte kopplingen mellan arbete och att det finns mat på bordet.

I början av 2000-talet präglades Landskrona av kriminalitet och samma typ av oro inför framtiden som vi idag ser på många håll runt om i Sverige. Företag flyttade från kommunen och bidragsberoendet var utbrett. De senaste åren har läget i omvärlden dessutom kommit att sätta sin prägel på Landskrona, genom stor invandring. Det är en av anledningarna till att staden har haft bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet. Idag är arbetslösheten 12 procent och har de senaste åren rört sig tydligt nedåt. I faktiska tal har antalet arbetslösa i Landskrona sjunkit från 3 130 i januari 2017 till 2 449 i juni 2018. Nästan 700 personer har fått ett jobb att gå till.

Annons

Annons

Utvecklingen beror på att den politik som bedrivs i staden har fokuserat på tillväxt och nyetableringar. Företag har lockats till kommunen samtidigt som nya bostäder och stigande skolresultat gjort Landskrona till en attraktiv plats för människor att flytta till. Men det beror också på en medveten satsning på fler enkla jobb – jobb som är enkla att få, men inte nödvändigtvis enkla att utföra. Jobb som inte kräver utbildning eller arbetslivserfarenhet. På så sätt kan fler få ett arbete att gå till, samtidigt som personal med nyckelkompetens lättare hinner med de uppgifter som kräver att man har deras utbildning och kunskap.

Ett exempel på denna Landskronamodell är det kommunala tvätteriet. När kommunen beslutade att förse hemtjänstens personal med arbetskläder uppstod ett behov av att tvätta och sköta arbetskläderna. Det öppnade i sin tur för en möjlighet att erbjuda människor enkla jobb, med mycket goda resultat. Av dem som arbetat ett år på tvätteriet har över 70 procent gått vidare till anställning, de flesta hos en privat arbetsgivare.

Liberalerna vill sprida Landskronamodellen till hela Sverige. Det finns gott om arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunerna men som inte alltid blir gjorda. Det handlar om att städa vägrenar, stränder och naturreservat. Det kan ske genom att enkla jobb skapas i kommunens egen regi eller genom upphandling hos företag som erbjuder sådana jobb.

Annons

Frågan om enkla jobb är alldeles för viktig för att blockeras av politisk prestige. Den svenska vänsterns motstånd mot vad de benämner som ”skitjobb” vittnar om en märklig syn på arbete. Det är bättre med ett arbete än att leva på bidrag.Därför ska det vara obligatoriskt för alla kommuner att kräva en motprestation för att någon ska få socialbidrag. Den som kan arbeta och får bidrag från samhället ska gå en utbildning, delta i en praktik eller arbeta.

Annons

Idag lönar det sig inte alltid att arbeta istället för att leva på bidrag, det är orimligt. Ett bidragstak måste införas och skatten sänkas för den som går från bidrag till arbete.

Liberalerna vill ge fler chansen att stå på egna ben. Att alla kommuner tar ett ansvar för att erbjuda enkla jobb är ett viktigt steg på vägen. Så skapar vi en arbetsmarknad där alla behövs.

Torkild Strandberg

Mats Persson

Torkild Strandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Mats Persson (L) är ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan