Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

M satsar mot brott i valmanifest

Moderaternas valmanifest innehåller satsningar på välfärd, sänkt skatt, en stram asylpolitik och en skärpt kriminalpolitik. Moderatledaren betonar dock att kompromissvilja kommer att krävas efter valet.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, partiledare Ulf Kristersson och ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson efter att ha presenterat sitt valmanifest under lördagen.Bild: Sören Andersson/TT
För första gången på länge går M till val på ett eget valmanifest. De senaste valen har man nöjt sig med ett Alliansmanifest.
Men även om det skulle bli en Moderatledd regering så är frågan hur mycket som kan förverkligas.
Partiledaren Ulf Kristersson talar om ett nytt läge i svensk politik där det är helt jämnt mellan blocken och där tre partier är runt 20 procent.
– Tiden är förbi när ett enda parti dominerar den politiska scenen, säger han.
Enligt Kristersson är nu "en pragmatisk förmåga att kompromissa med andra" en av de viktigaste tillgångarna i svensk politik.
– Att få något gjort är det som räknas, säger han och varnar för ett komplicerat parlamentariskt läge.
Därför vill inte M kallade de över 200 punkterna i valmanifestet för "löften" utan för "förslag". Kristersson lovar däremot en sak.
– En röst på M är en garanterad röst för maktskifte. Det blir inga om och men, inget trixande, inga nya decemberöverenskommelser.
Partiet vågar också lova en stram migrationspolitik. Målet är att "Sverige ska ta emot färre asylsökande än under de senaste åren".
I manifestet pekar Kristersson ut vad han anser är Sveriges mest akuta problem, bland annat en växande gängkriminalitet, fördubblade vårdköer och dåliga skolresultat.
Partiet hävdar att "trots högkonjunktur är det ont om pengar till det viktigaste". Därför vill M fokusera satsningar på vad man anser är statens kärnverksamhet.
"Betydande resurser" ska tillföras Sveriges kommuner, bland annat genom att höja statsbidragen till kommunerna med 20 miljarder kronor.
Socialdemokraterna angriper M för att använda pengar till skattesänkningar i stället för välfärd. Moderaterna varnar i stället för att höjda skatter stryper tillväxt och företagande.
"Det är uppenbart att det inte är en långsiktigt hållbar väg för att öka välfärdens resurser", står det i valmanifestet.
Partiet föreslår sänkt skatt för "alla som jobbar" med i snitt 500 kronor mer i plånboken varje månad för ett vanligt heltidsjobb. Det ska bland annat finansieras med en bidragsreform.
M hävdar att partiets samlade reformer leder till 70 000 nya jobb på sikt.
När valmanifestet presenterades lyftes tuffare tag mot brottsligheten fram, med bland annat en rad straffskärpningar.
– Fler kommer att sitta inlåsta och de kommer att vara inlåsta längre, säger partisekreteraren Gunnar Strömmer.
Därför kommer det, enligt M, att behövas betydligt fler fängelse- och häktesplatser. Partiet vill också göra den längre strafftiden mer meningsfull för fångarna och föreslår därför att en utredning tillsätts.
– Det här är inte mycket till vision, säger statsminister Stefan Löfven (S) om valmanifestet.
Han är kritisk till att det innehåller få siffror, till exempel om förslagens kostnader.
Löfven avfärdar moderaternas påstående om att partiets rättspolitik är mer kraftfull än Socialdemokraternas.
– Det är inte där skiljelinjen i svensk politik går och inte heller i migrationsfrågan, säger han.
– Skiljelinjen är tydlig. Ska man fokusera på sänkta skatter blir det mindre pengar till välfärden.
Fakta

Förslag i M-manifest

Sänkt skatt med 500 kronor för dem som jobbar

Höjd brytpunkt för när statlig skatt ska betalas

Inför ett tak för hushållens samlade bidrag

Tydligare tidsgränser i a-kassan

Tidsbegränsa aktivitetsstödet för arbetslösa

Sänk skatt på pension, lika skatt på lön och pension

Förbättra grundskyddet för garantipensionärer

Höj rut-avdraget till 75 000 kronor

Inför ny anställningsform, inträdesjobb, för nyanlända och unga

Fler platser på yrkeshögskola och yrkesvux

Öka de generella statsbidragen till kommunerna

Återinför och utveckla kömiljarden i vården

Förstärk vårdgarantin. Högst 60 dagar till operation

Satsa på förlossningsvården

Genomför en primärvårdsreform

Öka undervisningstiden i grundskolan med en timme per dag

Skärp antagningskraven till lärarutbildningen

Obligatorisk lovskola årskurs 6_9 för elever som halkar efter

Minst 10 000 fler polisanställda till 2024

Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor

Slopa straffrabatten för unga 18–21 år

Kraftigt skärpta straff för gängkriminella

Skärpta minimistraff för våldtäkt

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri

En stram migrationspolitik

Tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd ska vara regel

Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring

Höjda krav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap

Medborgarskap ska kunna återkallas vid grova brott mot staten

Försvarsbudget ska på sikt vara två procent av BNP

Källa: Moderaternas valmanifest

Gå till toppen