Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Socialdemokraterna går för långt.”

Vi Sverigedemokrater motsätter oss att enskilda företag ska kunna ta ut hur mycket som helst i vinst, om det samtidigt leder till att enskilda medborgare drabbas och inte får den kvalitet som kan förväntas. Det skriver Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterar ett förslag på temat privatiseringar i vården.Bild: Erik Simander / TT
Socialdemokraterna gör det enkelt för sig och bedriver plakatpolitik när de föreslår en begränsning av vinster i välfärden. Förslaget lanseras som en bra sak som gynnar alla och som stryper giriga aktörers möjlighet att roffa åt sig pengar. Det som inte framkommer är Socialdemokraternas kraftiga vänstersväng och det verklighetsfrånvända i förslaget. Frågan om vinster i välfärden innehåller mycket mer än det Socialdemokraterna hävdar. Den handlar också om att företagen inte ska kunna ta ut övervinster, som förs ut ur landet, samt vikten av högt ställda krav för att få bedriva en verksamhet inom välfärdsområdet.
Vi Sverigedemokrater motsätter oss att enskilda företag ska kunna ta ut hur mycket som helst i vinst, om det samtidigt leder till att enskilda medborgare drabbas och inte får den kvalitet som kan förväntas. Socialdemokraterna går för långt, deras politik har alltid varit mot enskilda initiativ och valfrihet.
Nu förespråkar civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, något som kan liknas vid ett monopol (Aktuella frågor 11/8). Ett förslag som med största sannolikhet innebär fortsatta köer och problem inom välfärden. Socialdemokraterna har inte problem med höga kostnader kopplat till en oansvarig migrationspolitik eller höga vinstuttag vad gäller privata boenden åt asylsökande.
Sverigedemokraterna anser inte att Shekarabis och Karlssons beskrivning av hur ”marknadskrafterna haft fritt spelrum i välfärden” är korrekt. Eftersom de bland annat påstår att det har bidragit till sjunkande kunskapsresultat eller sämre villkor eller löner för dem som arbetar hos vinstdrivande företag. En uppgift som Shekarabi och Karlsson hänvisar till kommer från en sammanställning gjord av Kommunal där det påstås att ”en undersköterska som arbetar på ett privat äldreboende tjänar i snitt 2 300 kronor mindre varje månad jämfört med en undersköterska på ett kommunalt äldreboende". Kommunal räknar på ett annat sätt än Vårdföretagarna.
En sammanställning från Vårdföretagarna visar att sjuksköterskor i privat regi (år 2016) enligt Vårdförbundets statistik i genomsnitt tjänade 1 036 kronor mer än sina kommunanställda kollegor.
Vid den senaste undersökningen tjänade en undersköterska med Vårdföretagarnas kollektivavtal i genomsnitt 800 kr mer i månaden än sina kollegor inom offentlig äldreomsorg och arbetade dessutom 1,25 timmar mindre per vecka. En omfattande enkätundersökning från Sveriges Företagshälsor, Jobbhälsobarometern 2018, visar att medarbetare inom det privata känner sig mer motiverade, är mer nöjda med chefens ledaregenskaper och anser sig bättre kunna påverka sin arbetsmiljö.
Socialdemokraterna säger sig vilja göra detta val till en folkomröstning om välfärden. Det är något som vi ställer oss frågande till eftersom de samtidigt prioriterar ensamkommande män med utvisningsbeslut och utan ett skyddsbehov. Ett talande exempel på det är den gymnasieamnesti som drevs igenom tidigare i somras och som enligt regeringens egna beräkningar kommer att kosta uppemot 2,9 miljarder kronor de tre kommande åren. Om Socialdemokraterna verkligen vill göra detta val till en fråga om välfärden, hade de istället kunnat använda dessa miljarder till långtgående satsningar för att ytterligare förbättra arbetsvillkoren för offentliganställda.
Det är det som skiljer oss åt från andra partier. Vi väljer att satsa på trygghet och välfärd för det svenska folket och vi är övertygade om att även väljarna tycker detta är en viktig fråga. De senaste åren har den offentliga sektorn stått inför enorma utmaningar när det gäller att rekrytera eller behålla befintlig personal. Många av dem som tidigare var anställda har valt att gå från sin anställning inom kommun och landsting till en privat arbetsgivare. Likaså väljer många medborgare privata alternativ före kommunala eller landstingsdrivna alternativ. Socialdemokraternas förslag innebär att många privata arbetsgivare kan tvingas att avveckla sin verksamhet.
Är det så vi bäst bekämpar det höga utanförskapet och arbetslösheten?

Magnus Olsson

Magnus Olsson (SD) är kommunalråd i Malmö.
Gå till toppen