Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svalöv

Min mening: Söderåsen måste skötas

Misskötsel ingen bra PR för kommunen, skriver insändarskribenten.

Söderåskommunerna har beviljats 3,6 miljoner från EU. Syftet med projektet är tydligen att få fler besökare till nationalparken och att få besökarna att spendera mer tid och pengar i Söderåskommunerna för att generera fler arbetstillfällen och mer inkomster till turismföretagen.
Förhoppningsvis avser projektet även att sprida kunskap om andra naturens pärlor än nationalparken. Men för att kunna visa upp dessa utan att behöva skämmas krävs det att de sköts på ett rätt sätt. Ett misskött område ger bara negativ PR.
Liaängen vid Bålby norr om Kågeröd är ett sådant misskött område. Det är skyddat som Natura 2000-område, vilket innebär att området är skyddsvärt sett ur ett europeiskt perspektiv. Ansvarig för skötseln är Länsstyrelsen och nationalparksförvaltningen. Området hyser en artrik flora med bl.a. flera arter orkidéer, tätört, sileshår, tranbär, majviva och klasefibbla. De senaste fyra åren har stängslet runt den mest unika delen legat delvis nere, så korna har tidigt gått in och betat av delar av floran och samtidigt gödslat området. Tidigare slåddes området, för att gynna artrikedomen. Reservatsskylten vid landsvägen är nu borta. Är det verkligen så illa att naturvårdande myndigheter helt tagit sin hand från detta unika område och låter dess kvaliteter gå till spillo ???
Det kommunala naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad, Svalöv lämnar också mycket att önska. Kommunens inkomster från betesarrendet används inte till skötseln. Trots ideliga påstötningar under årens lopp om behov av åtgärder förfaller området alltmer. Detta är ingen god PR för kommunen. Stängselövergångar rasar ihop. Informationstavlorna gapar i stort sett tomma trots löfte för flera år sedan om nya permanenta skyltar med reservatsbestämmelser och info om området. Gamla nerrasade fågelholkar har inte ersatts med nya. Enda åtgärden i år är att hålor i grusvägen äntligen fyllts igen.
Min förhoppning är att ovannämnda EU-projekt i slutändan också ska uppmärksamma behovet av skötsel av våra värdefulla naturområden. Pengar behövs inte bara för marknadsföring utan också för skötsel, så att vi kan bibehålla den biologiska mångfalden och ha något unikt att visa upp.
Karl-Erik Karlsson (KD)
Gå till toppen