Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Barn måste få kunskap och färdigheter så att de inte tvingas jobba i kommunens tvätteri.”

Fokus på kompetens och utbildning gör att fler kommer i arbete. Det skriver de två socialdemokraterna Niklas Karlsson och Jonas Esbjörnsson, riksdagsledamot respektive kommunalråd i Landskrona.

Invigningen av det kommunala tvätteriet i Landskrona. Att landets kommuner inrättar tvätterier är inte lösningen på hur arbetslösheten och det sociala utanförskapet ska bemästras, skriver artikelförfattarna.Bild: Rickard Dighammar
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Visst har Landskronamodellen, där bidragstagare erbjuds enkla jobb, sina fördelar. Men det räcker inte och att som Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona och riksdagsledamoten Mats Persson (L), förespråka den för hela landet är ingen bra idé. (Aktuella frågor 15/8).
Enligt en utvärdering som Pia Milton vid Centrum för utvärdering av socialt arbete och professor Reinhold Bergström vid statistiska institutionen vid Uppsala universitet gjort av motsvarande upplägg, Uppsalamodellen, bidrar den inte till att underlätta människors möjligheter till eget arbete eller utbildning, mer än motsvarande åtgärder i den traditionella socialtjänstmodellen. De bidragstagare som ingick i Uppsalamodellen lämnade inte bidragssystemet i större utsträckning.
Vi vill se en annan inriktning när det gäller att få människor att börja arbeta eller studera. Till exempel som i socialdemokratiskt styrda Göteborg där det finns kompetenscenter som stöttar dem som söker jobb.
På Göteborgs kompetenscenter samlas vuxenutbildning, svenskundervisning, studievägledning och Arbetsförmedlingen under ett och samma tak. Det är så vi rustar människor för framtiden.
Under denna mandatperiod har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt om arbetsmarknadspolitiken för att stärka människors möjligheter att få jobb. 300 000 fler är i arbete än när Socialdemokraterna tog över, ungdomsarbetslösheten har nästintill halverats jämfört med 2012 och andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan 1981.
Extratjänsterna, som syftar till att skapa en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända i välfärdens verksamheter, uppgår enligt Arbetsförmedlingen till 15 537. De har visat sig ha stor betydelse för att kvinnor som inte varit så länge i Sverige ska börja arbeta. Ytterligare 6 700 personer har genomgått snabbspår, regeringens satsning för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom ett bristyrke där de redan har utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det visar hur viktig kombinationen yrkesutbildning och praktik är. Till det kommer omfattande satsningar på kunskap och matchning mot näringslivets behov genom kunskapslyft och studiestartsstöd.
Fokus på kompetens och utbildning gör att fler kommer i arbete.
Enligt Torkild Strandberg och Mats Persson stiger skolresultaten i Landskrona och de hävdar att bland annat det gör staden till en attraktiv plats. Vän av ordning undrar var Strandberg och Persson ser de stigande skolresultaten. Enligt Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2017, som omfattar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och dessutom tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar med faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, har Landskrona kommun fallit till plats 216 av 290 kommuner. Placeringen för 2016 var 138.
Barn och ungdomar måste möta framtidstro och optimism, få kunskap och färdigheter på en sådan nivå att de inte tvingas till att jobba i kommunens tvätteri.Att landets kommuner inrättar kommunala tvätterier är inte lösningen på hur arbetslösheten och det sociala utanförskapet ska bemästras.
Landskrona är på många sätt en fantastisk stad, men det finns mycket att göra. Staden måste därför välja en helt annan väg än den som Liberalerna förespråkar. Det håller inte att halvera vuxenutbildningen. Den borde fördubblas från sin ursprungliga nivå. Det behövs ett lokalt kunskapslyft. De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är viktiga och ska gå att använda omedelbart för den som vill börja jobba.
Vuxenutbildningen måste också innehålla fler yrkesinriktade utbildningar. Ett ungdomscenter bör inrättas för att få unga i arbete, mer resurser till jobbskapande näringslivspolitik behövs och politikerna i Landskrona bör verka för att en högskola etableras i staden. Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig och yrkesmässig språngbräda. Det är så vi bygger ett starkare samhälle och tryggare Landskrona.

Niklas Karlsson

Jonas Esbjörnsson

Niklas Karlsson (S) är riksdagsledamot från Landskrona.
Jonas Esbjörnsson (S) är kommunalråd i Landskrona.
Gå till toppen