Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Min mening: ”Släck inte ner Färingtofta”

Gatubelysningen i Färingtofta och på flera andra platser i kommunen kommer att tas bort – ett beslut som insändarskribenten vill ändra på.

Att släcka eller ta bort belysning för en del av kommunens invånare är inget som vi moderater ställer oss bakom. Gatubelysning är viktig på landsbygden, om den så är begränsad och i mindre skala. Vi motsätter oss att släcka ner stora delar av de småorter som idag har gatubelysning.
Gatubelysningen är på en del småorter i kommunen föråldrad och i stort behov av att bytas ut. Detta medför givetvis stora kostnader. Det finns ett stort behov framöver att förnya en del av belysningsstolparna vid våra vägar i Klippan. Dagens moderna belysning med bland annat LED- lampor är både effektivare och energisnålare, något som givetvis måste tas i beaktande.
Kanske kan man tänka sig att glesa ut belysningsstolparna, placering behöver kanske ses över för att få en optimal effekt av det investeringar som måste göras. Syftet med gatubelysning är att skapa en säker väg för trafikanter, att fotgängare ska kunna upptäcka risker, orientera sig och känna sig trygga samt att främja omgivningens gestaltning i mörker.
Naturligtvis får vi inte glömma att det även skapar en allmän trygghet ute i byarna samt förhindrar brott. Vi vill att våra barn ska ha en trygg och säker väg till och från skolan. Att stå och vänta på en buss en kall februaridag med ett kompakt mörker i skogstrakter kan kännas otryggt och bådar inte för någon god trafiksäkerhet.
Vi är alla boende och skattebetalare i en och samma kommun och vi får inte glömma bort att även boende utanför tätorten får ta del av de kommunala faciliteterna som finns.
Ellinor Varady (M)
Gå till toppen