Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minnesord om Bodil Gervind

Bodil Gervind, Göteborg och Lund, överläkare och f d verksamhetschef vuxenpsykiatri Lund, har avlidit i en ålder av 65 år. Närmaste anhöriga är döttrarna Elisabet och Pernilla med familjer, föräldrar och syskon.

I tider av bristande kontinuitet inom sjukvården framstår överläkare Bodil Gervind som ett lysande exempel på motsatsen. Utan avbrott tjänade hon den psykiatriska vården i Eslöv och Lund under 33 år.
Efter medicinstudier i Lund och allmäntjänstgöring i Kristianstad påbörjade Bodil Gervind sin specialiseringstjänstgöring inom psykiatri i Lund. Hennes första tjänst som specialistläkare påbörjade hon 1989 på den allmänpsykiatriska mottagningen i Arlöv för att två år senare tillträda en överläkartjänst på psykiatriska kliniken i Eslöv.
Förutom mottagningsverksamhet på den psykiatriska mottagningen i det vackra korsvirkeshuset mitt i Eslöv var hon överläkare på den då nystartade psykiatriska rehabiliteringsenheten (PRE) på Repslagaregatan i Eslöv.
Verksamheten där, som hon kontinuerligt kom att vara ansvarig för i 19 år, vänder sig till patienter med långvariga psykiatriska sjukdomar. Under alla de år som Bodil Gervind var överläkare där kunde enheten erbjuda både slutenvård, dagvård och öppenvård i samma lokaler och med, förutom en unik läkarkontinuitet, samma omvårdnadspersonal oberoende av vilken vårdnivå patienten för tillfället var i behov av.
I början av 2000-talet tog Bodil Gervind på sig nya utmaningar då hon först blev verksamhetschef för psykiatrin i Eslöv, senare under en period även tillförordnad verksamhetschef för psykiatrin i Landskrona och slutligen 2010 verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Lund, som vid det laget omfattade även klinikerna i Eslöv och Landskrona.
Med hög arbetskapacitet och hög arbetsmoral var det få som kunde mäta sig med vad Bodil Gervind kunde klara av. Vi minns då hon återkom från skidsemester med bruten arm och direkt återgick i tjänst med motiveringen att med hjälp att komma till sin arbetsplats och en avlastande kudde fanns det inga skäl för att vara sjukskriven.
För Bodil Gervind föreföll ingenting vara omöjligt och som verksamhetschef fick hon möjligheten att genomföra den sedan länge planerade flytten av den psykiatriska vården i Lund från S:t Lars-området. Under Bodil Gervinds överinseende byggdes det gamla regionhuset på Baravägen om och till för att kunna ta emot all psykiatrisk slutenvård, psykiatriska akutmottagningen och den specialistpsykiatriska öppenvården i Lund under ett tak.
Outtröttlig oberoende av om det gällde val av möbler och lampor eller hur man faktiskt flyttar en hel klinik med nästan 100 inneliggande patienter visade Bodil Gervind sin förmåga att som chef vara tydlig och fatta nödvändiga beslut. I september 2013 kom verksamheten lyckligt på plats i ljusa och bekväma lokaler.
Som en värdig avslutning på en läkarkarriär, som trots chefsuppdrag ändå alltid hade patienterna i fokus och då särskilt de med psykossjukdomar, ägnade Bodil Gervind sina sista år på kliniken som överläkare på en slutenvårdsavdelning för psykiatrisk intensivvård och akut psykosvård där hon frikostigt delade med sig av sina stora kunskaper, mångåriga erfarenhet, organisatoriska färdigheter och uthållighet så länge hon orkade.
För läkare och medarbetare inom vuxenpsykiatrin i Lund
Eva-Lena Brönmark
verksamhetschef
Ingrid Thernfrid
överläkare
Gå till toppen