Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Vi gör stan cykelvänlig men måste också ta andra hänsyn

På Drottninggatan/Järnvägsgatan kan cyklister cykla på en dubbelriktad cykelbana på västra sidan och på en enkelriktad cykelbana på den norrgående östra sidan. Det kan se ut som att det borde få plats en dubbelriktad cykelbana på båda sidorna, men gatubredden räcker inte till. Det menar Oscar Grönvall.
Svar till insändaren: ”Märkligt att det vid flera nybyggen blivit mycket sämre för cyklister” av Anders Wihlborg och Karin Fredriksson. HD, Min mening 23/8.
Vi vill börja med att tacka er för att ni engagerar er för cyklingen och så tydligt brinner för att Helsingborg ska bli en bra cykelstad.
Ni framför en oro över att stadens cykelsatsningar inte prioriterar cyklister tillräckligt mycket, men hade cykeln varit den enda faktorn att ta hänsyn till hade säkert många lösningar sett annorlunda ut.
Under en stor del av 1900-talet skedde planeringen med bilen i fokus, men idag finns det en mycket större vilja att prioritera cyklingen och balansera bilismen. Till exempel blev det först i år lagligt för cyklister att välja mellan cykelväg och vägbana när det finns en närliggande cykelväg. Att det finns ett uppdämt behov av ytterligare cykelvägar avspeglar sig också i lagstiftningen som sedan några år ger barn under åtta år rätt att cykla på trottoaren.
Zoomar vi ut och tittar på en samlad bild över de intressen som stadsplaneringen behöver ta hänsyn till, ser vi att åtgärderna vi har gjort, trots sina fel och brister, är väl avvägda utifrån dagens förutsättningar. Det finns oftast en rad olika orsaker till att bland annat de gator och platser ni tar upp i insändaren utformas som de gör.
På Drottninggatan/Järnvägsgatan kan cyklister cykla på en dubbelriktad cykelbana på västra sidan och på en enkelriktad cykelbana på den norrgående östra sidan. Vid en första anblick kan det visserligen se ut som att det borde få plats en dubbelriktad cykelbana på båda sidorna, men när vi samtidigt vill prioritera busstrafiken med egna körfält och skapa attraktiva ytor med träd och uteserveringar räcker inte gatubredden till.
Lägervägen brukar vi ta fram som ett bra exempel på hur en väg har utvecklats med tiden. Där har cykeln fått ett tydligt och lättcyklat stråk. Gatan byggdes under en tid då det var naturligt att bygga breda gator som skulle tåla ett stort bilflöde. Allt eftersom staden har växt och gatans funktion har ändrats har staden följt med, med olika åtgärder. Gatan var en av landets första som utformades med cykelfält och sedan ett par år tillbaka kan vi erbjuda en dubbelriktad cykelbana som är avskild från bilarna med linjemålning och pollare. Under en inkörningsperiod hade vi några bilister som av gammal vana körde fel, men vi uppfattar att detta har upphört. Vi tar gärna emot mer detaljerad information från er om det finns ytterligare iakttagelser.
Södra Vallgatan, vid Helsingborgs lasarett, är ett exempel på att synkningen mellan projekt blir svår när ett stort projekt som lasarettsombyggnaden drar ut på tiden. Precis som ni beskriver ligger ett av stadens huvudcykelstråk rakt genom lasarettsområdet och under den byggetapp som pågår just nu har det inte varit möjligt att ha stråket öppet. Samtidigt gör staden en satsning på den regionala busstrafiken med hjälp av särskilda statliga bidrag för 2018. Busshållplatsen på Södra Vallgatan är en del i detta och vi har byggt om platsen med hänsyn till hur cykeltrafiken kommer att röra sig när man åter kan cykla genom lasarettsområdet. Vi har en ständig dialog med lasarettsprojektet och när det är möjligt att återuppta cyklandet genom området kommer vi att erbjuda det igen.
Ombyggnaden vid Bergaliden gjordes för att få en säkrare cykelväg ner för backen. Ur ett cykelperspektiv hade det självklart varit attraktivt att ta bort bilparkeringar längs Lilla Bergaliden, men samtidigt får vi in synpunkter på att det inte finns parkeringsplatser i staden. Därför begränsar vi cykelbanan till Bergaliden, men håller gaturummet på Lilla Bergaliden öppet för framtida prioriteringar.
Utformningen med att leda ut cyklister i vägbanan i anslutning till korsningar har vi gjort för att underlätta kommunikationen mellan bilister och cyklister. Forskning visar att det är säkrare när bilister och cyklister blir uppmärksamma på varandra före en korsningspunkt. Just i fallet Jönköpingsgatan vill vi göra det ännu säkrare och planerar därför att bygga en ny dubbelriktad cykelväg och att höja upp vissa korsningar. Samtidigt försvinner också behovet av att leda ut cyklisterna som vi gör idag.
När det gäller hur man kan cykla i östvästlig riktning nere i centrum så kan vi fortsätta att stoltsera med en av landets äldsta gågator. Det har därför varit naturligt att prioritera gående i området. Vi ser däremot att vi skulle kunna förbättra cykelpassagerna i östvästlig riktning och jobbar för att få mer anpassade regleringsformer. Helsingborgs stad är med och påverkar den nationella cykelplaneringen genom både Sveriges kommuner och landsting och föreningen Svenska cykelstäder. 
Vi kommer att fortsätta bygga med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för cyklingen, men vi kommer aldrig förbi att det finns andra intressen som också måste beaktas. Det kommer att ta tid om vi tänker oss ett vägnät som helt och hållet är prioriterat för cyklar.
Du är alltid välkommen med ärenden och synpunkter till Helsingborg kontaktcenter. Skicka in dem via vår app Ett bättre Helsingborg, med e-post till kontaktcenter@helsingborg.se eller ring 042-10 50 00.

Oscar Grönvall

enhetschef trafikenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Helsingborgs stad
Läs mer: Skriv på Min mening
Gå till toppen