Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ny översiktsplan tas fram - Båstad en av Boverkets pilotkommuner

Hur ska Bjäre utvecklas? Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med kommunens nya översiktsplan.

Kristina Bell är översiktsplanerare på Båstads kommun. Samrådstiden för den nya översiktsplanen har förlängts med en månad.Bild: Michael Lundblad
Var ska det få byggas och i vilka områden får kommunen plats med exempelvis utbildning, arbete och företag? Hur nyttjas kommunikationerna bäst och vad blir bäst för en levande landsbygd? När det kommer till kommunens översiktsplan är det mycket som ska få plats.
Den senaste översiktsplanen är från 2008.
– Det har hänt mycket sedan 2008 och det beslutades om ett omtag. Senare fattades även beslut om att en ny översiktsplan skulle tas fram, säger Kristina Bell, översiktsplanerare på Båstads kommun.
En översiktsplan ger kommunerna vägledning för kommande planering i detaljplaner och bygglov.
För första gången presenteras förslaget i digitalt format på kommunens hemsida. Dessutom har Båstad valts ut som en pilotkommun av Boverket.
– De har velat ha olika typer av kommuner. De vill att Sveriges översiktsplaner ska se mer lika ut. Vi har kunnat bidra där, säger Kristina Bell.
Hon ser att en digital översiktsplan kommer att bli enklare att uppdatera framöver.
– Det blir lättare att hålla den aktuell, säger Kristina Bell.
Ett fokusområde i förslaget till ny översiktsplan är enligt Kristina Bell att försöka hålla utvecklingen av bebyggelse till kollektivtrafik och centrumnära lägen.
– Sedan är vi måna om natur- och kulturmiljön, säger Kristina Bell.
Det handlar bland annat om att peka ut grönområden. En fördel som hon ser med den digitala kartan är att det är enkelt att gå in och titta på områden med riksintressen och vilka regleringar som finns för just den delen av kommunen.
– När det gäller exempelvis spridd bebyggelse på landsbygden finns en restriktiv hållning.
Ett av uppdragen har varit att skapa förutsättningar för att öka antalet året runt boende. Ett område som pekas ut för förtätning är området kring Lyckantorget. Enligt ett tidigare inriktningsdokument kan det vara tal om lägenheter, skola, omsorg eller kontor på som mest fyra till sex våningar. Även i Hemmeslöv finns områden där det i framtiden kan komma att byggas.
En annan ort på Bjäre som ser ut att kunna växa om man tittar på förslaget till översiktsplan är Förslöv.
– Förslöv har en otrolig utvecklingspotential, säger Kristina Bell.
Till och med den 30 september hålls översiktsplanen tillgänglig för samråd. Den som har synpunkter kan höra av sig till kommunen med dessa. Förutom en digital upplaga finns det pappersexemplar utlagda på kommunens bibliotek. I Västra Karup och i Östra Karup finns dessa istället hos byaråden. I samband med samrådet har kommunen haft möten i tätorterna.
Samrådstiden förlängdes med en månad från siste augusti till siste september efter att kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) väckt frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Jag har tagit emot en hel del kritik från medborgare som inte kan hitta i de digitala systemen. Det är inte bra. Det här är oerhört viktigt ur demokratisk synpunkt för medborgarna, säger Bo Wendt.
Kommunen kommer även att genomföra ytterligare ett informationsmöte. Detta hålls i aulan på Kunskapscenter den 11 september.
Det är första gången översiktsplanen finns i digital form. Kristina Bell välkomnar synpunkter på den.Bild: Michael Lundblad
Gå till toppen