Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Örkelljunga

Min mening: ”Att andra politiker i nämnden inte ifrågasätter denna kultur är en besvikelse”

Det råder tystnadskultur inom utbildningsområdet i Örkelljunga, där problembeskrivningar trycks ner, anser Chris Daanen (MO).

Nu när höstterminen har startat vill jag berätta om det dåliga skolklimatet i Örkelljunga. Betygssiffrorna har sjunkit de senaste åren, många behöriga lärare har flyttat, många föräldrar måste kämpa hårt för stöd för sitt barn, klasserna har blivit större och så vidare. Förvaltningen förnekar och döljer problemen. Och nästan alla politiker tiger.
I första hand händer ingenting eftersom politikerna till viss del blivit dåligt informerade. Om man jämför informationen vi fick i nämnden av förvaltningen med de historien jag fick höra från personal och föräldrar verkade det finnas två skilda världar.
Problem kommer nästan aldrig upp i nämnden. När de dyker upp finns det ingen analys. Varför jämför vi oss alltid med kommuner som också ligger dåligt till? Finns det ingen ambition?
På pappret ser allt bra ut, men praktiken ser helt annorlunda ut. Om man vågar att säga ifrån blir saker förnekade. Oroliga föräldrar som ifrågasatte situationen på förskolorna blev bemötta av utbildningschefen med förnekelse och halva sanningar. Detsamma har jag upplevt som föräldrar på Bokelundaskolan för några år sedan.
Det blir allt mer tydligt att Örkelljunga saknar en utbildningschef som tar problemen från personal och föräldrar på allvar, som är öppen för samtal, som försöker att skapa ett klimat där folk känner sig trygga att säga vad man tycker istället för att bli nertystad. Många föräldrar och personal kan vittna om denna tystnadskultur.
Eftersom jag inte vill och kan delta i detta har jag lämnat mitt uppdrag som politiker i utbildningsnämnden. Att andra politiker i nämnden inte ifrågasätter denna kultur är en besvikelse. Vill vi riktigt ändra något i Örkelljunga och förbättra skolklimatet måste man först och främst bryta ner tystnadskulturen.
Chris Daanen (MO), ersättare i utbildningsnämnden

Örkelljungas utbildningschef svarar direkt

Saker och ting upplevs på olika sätt av olika människor. Chris Daanen (MO) har i inlägget redovisat sin upplevelse, som jag inte delar. Alla uppgifter om klassernas storlek, betyg, skolledare och lärare har redovisats öppet och i många fall följts av skriftliga sammanställningar. Att bygga upp en bild av vad en enskild arbetstagare och förälder tycker och säger visar sig många gånger vara vanskligt.
Beträffande situationen på enskild förskola löstes den av förvaltningen, ledning och personal och informationen var tillgänglig för alla. Det är lätt att man ser och upplever det man själv vill och har kanske svårt att acceptera den rådande situationen. Att sedan lägga ut sina tankar om det man kanske inte har belägg för på olika sociala media gör inte saken lättare för de som arbetar och till och med trivs i vår förskola/skola.
Det händer mycket i skolvärlden som utmanar oss alla på olika sätt och vi måste hela tiden engagera oss i skolan. Utbildningsnämnden består av engagerade och kunniga politiker som ställer höga krav på sig själva och mig som förvaltningschef. Utgångspunkten för nämndens arbete måste vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Ingela Ström, utbildningschef i Örkelljunga kommun
Gå till toppen