Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tolvåring felmedicinerades efter blindtarmsoperation

En tolvårig pojke felmedicinerades efter att ha opererats för blindtarmsinflammation. Men själva operationen och vården som pojken fick inför ingreppet var det inget fel på.

Slutsatserna dras av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter en granskning av fallet som HD tidigare uppmärksammat.
Pojken opererades ett dygn efter att ha sökt vård på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett, en alldeles för lång väntetid enligt föräldrarna.
IVO skriver emellertid i sitt beslut att "någon oskälig väntetid inför operation har inte kunnat identifieras" samt att "de åtgärder som vidtogs inför och under operationen samt vid behandlingen av patientens postoperativa komplikation var rimliga".
Inte heller riktas kritik mot det faktum att pojkens föräldrar under en period fick delvis felaktig information om operationsmetoden.
Däremot konstateras att två läkare felaktigt ordinerade för låg dos av antibiotika efter operationen. Misstaget resulterade i att pojken vid fyra tillfällen efter operationen endast fick en tiondel av korrekt antibiotikadosering.
IVO konstaterar vidare att de två läkarna "inte utförde uppgiften med den noggrannhet och omsorg som uppgiften kräver" och att patientens vård inte uppfyllt kraven på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.
Efter operationen drabbades pojken av infektion i buken men i vilken grad de felaktiga doseringarna bidrog till denna har inte gått att säkerställa. Pojken blev så småningom successivt bättre och skrevs ut från sjukhuset efter en knapp månad.
Tolvåringens föräldrar vidhåller att behandlingen av deras son fördröjdes och att sjukhuset visade prov på bristande bristande organisation och kompetens.
Gå till toppen