Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Fler aktiviteter planeras runt skejtparken i Ängelholm

Det länge efterlängtade bullerskyddet runt skejtparken ser nu ut att vara på gång. Samtidigt vill kommunen passa på att locka fler till platsen med andra aktiviteter.

Embla Olsen kommer ofta till skejtparken i Ängelholm.Bild: Niklas Gustavsson
Skejtparken i grönområdet mellan de två bostadsområdena Papegojan och Nyhem har nu passerat sin femårsdag.
Parken invigdes sommaren 2013 efter tio år av planering, diskussioner och överklaganden.
Men redan från starten fanns det oro från de kringboende att aktiviteterna vid skejtparken skulle orsaka olägenheter. Och när länsstyrelsen prövade ett överklagande så fick de boende rätt. Bygglovet för skejtparken borde även inkluderat en bullervall, enligt länsstyrelsen.
Nu, fyra år senare, ser det ut som om bullerskyddet är på gång liksom en rad andra insatser för att få fler att utnyttja området.
– När man byggde parken så gjorde man inget åt ljudsituationen, så det ska vi göra nu. Det är den främsta anledningen att vi tittar på platsen. Men nu passar vi även på att utveckla området omkring, säger kommunens projektledare Josefine Karlsson.
Fritidskonsulent Daniel Henrysson och projektledaren Josefine Karlsson står i startgroparna för att utveckla området runt skejtparken.Bild: Niklas Gustavsson
För att få hjälp med förslag på aktiviteter som man vill se i området så har det under sommaren funnits möjlighet att svara på ett antal frågor i en enkät på kommunens hemsida.
– Vi har frågat vad man gör på platsen i dag, vad man skulle vilja se mer av, vilken tid på dygnet man är där och vilken årstid. Det har även funnits möjlighet att skriva fritext, säger Josefine Karlsson.
När enkäten nyligen avslutades hade det kommit in runt 500 svar som nu ska gås igenom och sammanställas.
En del förslag kan man redan nu se är särskilt efterfrågade. Träningsmöjligheter för väntande föräldrar är ett, bra belysning och fler sittplatser ett annat. Från kommunens sida finns det en vilja att få till aktiviteter för att locka personer i olika åldrar till platsen.
– Det är positivt om vi kan få en blandad målgrupp här, det är också en trygghetsfråga. Det rör sig mycket folk i området. Vi har spånat en del idéer själva och vi ser i enkäten att vi har varit på rätt spår. Nu får vi se hur mycket pengarna räcker till, säger fritidskonsulent Daniel Henrysson.
Emil Lindström har en del förslag på vad man skulle kunna tillföra skejtparken. Han kommer ofta till parken tillsammans med sönerna Lukas och Jesper.Bild: Niklas Gustavsson
Redan nu har man ansökt om bygglov för att få sätta upp belysning och för att anlägga parkeringsplatser utmed Gåsahalsvägen. Bygglovet gäller även en bullervall mot å-sidan på den norra sidan om skejtparken samt ett bullerplank mot bostadsområdet söder om parken.
Med de två bullerskyddsåtgärderna skulle ljudnivån komma ner till godkända 45 decibel vid fasaderna på de närmsta fastigheterna. Myndighetsnämnden ville se beräkningar på hur man skulle kunna få ner ljudnivån ytterligare och vad det i så fall skulle föra med sig.
– Nu inväntar vi ett slutgiltigt besked, men vi ligger i startgroparna med projektet och kan sätta igång direkt. Det här kan bli väldigt tjusigt, säger Josefine Karlsson.
Emil Lindström, som ofta tillbringar tid i skejtparken med sönerna Jesper och Lukas, har själv svarat på enkäten och kommit med en del förslag.
– Det skulle behövas en mindre lekplats här för småsyskon som följer med och inte har något att göra. Här skulle också behövas en bänk till eller två, gärna fastskruvade i marken så att de inte flyttas omkring eller försvinner, säger han.
Även Per Olsen ägnar mycket tid i parken. Den här dagen är dottern Embla och hennes kompis Violet med.
– Jag är nog här tre till fem gånger i veckan. Mitt enda önskemål är att man högg ner en del av skogen runtomkring den ställer bara till problem.
På våren fylls banan med pollen och på hösten är det alla bladen som lägger sig i banan.
– Det blir fuktigt under och då kan man inte åka, allt annat är kanon här, säger Per Olsen.
Utvecklingen av skejtparken har en sammanlagd budget på fyra miljoner kronor där Ängelholms kommun, Ängelholmshem och Boverket bidragit med pengar.
Per Olsen tipsar fritidskonsulenten Daniel Henrysson hur man kan fixa kanten så att den blir mer åkvänlig. Dottern Embla Olsen och hennes kompis Violet Martin i bakgrunden.Bild: Niklas Gustavsson
Läs mer: Vill undvika bygga tvingande bullerskydd
Gå till toppen