Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Svep åt sidan för
att visa nästa kort

3frågor till Mätta Ivarsson, Miljöpartiet

En miljökurs blev en ögonöppnare och klimatfrågan avgjorde hennes val av parti. Möt Mätta Ivarsson, regionråd för Miljöpartiet.

1

Vad är den viktigaste frågan för Region Skåne de närmaste åren?

– Miljöpartiet går till val på en stor satsning om minst en miljard den kommande mandatperioden på Skånes vårdcentraler. Vi behöver också ta krafttag mot den skenande psykiska ohälsan bland annat genom fler psykologer på vårdcentraler och fler mottagningar för unga vuxna. Köerna till BUP måste bort. Den allra viktigaste uppgiften är att arbeta för att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030. Vi storsatsar på kollektivtrafiken och cykel. För att kollektivtrafiken ska bli mer punktlig och attraktiv måste vi bygga fler spår, inte bara lappa och laga på befintlig räls.
2

När blev du politiskt aktiv och varför blev MP ditt parti?

– Jag blev partipolitiskt aktiv 1996. Några år tidigare gick jag en kurs om miljö och ekologi som anordnades av Svenska Scoutförbundet och det var lite av en ögonöppnare för mig. Vi fick lära oss om utmaningarna miljön står inför, den hotade biologiska mångfalden och gifterna i vår närmiljö. Innan dess hade jag ett samhällsintresse med funderingar runt orättvisorna i världen och jämställdhetsfrågor. Med den bakgrunden är det lätt att dras till Miljöpartiet. Nyfiken som jag var gick jag upp på Miljöpartiet rikskansli som på den tiden fanns i Lund och förhörde mig. Där och då blev jag miljöpartist.
3

Var det någon speciell fråga/händelse som gjorde dig engagerad i regionpolitik/vårdpolitik?

– Nej, ingen specifik händelse utan vägen in var ett intresse för de regionala utvecklingsfrågorna såsom miljöfrågor, det hållbara resandet, forskning och innovation. Som förälder till tre barn har vårdfrågorna blivit allt viktigare för mig. Jag vill bidra till att vi får en tillgänglig vård och en mer jämlik och rättvist fördelad hälsa, ökat strategiskt arbete för en god folkhälsa och för att vår generation ska ta ansvar för klimatfrågorna genom praktisk politik. Då kan vi se våra barn i ögonen när de en gång frågar oss vad vi gjorde.

Snabba fakta om Mätta Ivarsson

Parti: Miljöpartiet
Yrke: Regionråd
Födelseår: 1973
Bor: Dalby
Gå till hd.se