Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

DHR: Välvilja men för lite pengar till vårdcentraler för funktionsnedsatta

Ett par vårdcentraler i Skåne som är specialiserade på vuxna med funktionsnedsättning. Det står högt på önskelistan för organisationen DHR, med tolvhundra medlemmar i länet. Men pengar saknas.

Moderaterna har visserligen motionerat om att satsa åtta miljoner på fyra sådana vårdcentraler. Alla partier i Region Skåne har ställt sig bakom förslaget, enligt Carolina Nordbeck, ordförande för DHR Skåne.
– Det är glädjande. Men det är tråkigt att förslaget inte finansieras ordentligt. Två miljoner räcker inte för att intressera någon vårdcentral att specialisera sig, säger hon.
När DHR Skåne gjorde en enkät med partierna i Region Skåne om synen på specialistkompetens, färdtjänst och tillgång till rehabilitering möttes de av välvilliga svar, men få konkreta och finansierade förslag.
Alla partier hänvisar till sina satsningar på primärvården. Men DHR menar att deras medlemmar skulle få mycket bättre vård på en vårdcentral med sjukgymnast, psykiater och specialistkompetens inom exempelvis ortopedi och rehabilitering.
Även om det skulle innebära visst resande.
– Jag sitter hellre en timma i bil eller med färdtjänst för att slippa bli hänvisad från en läkare till en annan och sedan en tredje, säger Carolina Nordbeck.
Det skulle också vara en fördel om mer komplicerade intyg till Försäkringskassan om LSS, sjukersättning eller handikappersättning kunde koncentreras till några kunniga läkare.
– Det blir mer rättssäkert, det skulle minska behovet av tidskrävande kompletteringar, och kanske också förhindra fusk.
DHR i Skåne har gjort en politikerenkät i Region Skåne om hur de vill förbättra för funktionsnedsatta. Sylwia Gozdek, är ledamot i DHR Skåne och även i förbundsstyrelsen och DHR Malmö, Carolina Nordbeck är ordförande för DHR Skåne.Bild: Karin Zillén
Det är första gången organisationen gör en granskning av partiernas löften och politik. Carolina Nordbeck och Sylwia Gozdek, styrelseledamot i DHR Skåne och även i förbundsstyrelsen, vill inte peka ut något parti i Region Skåne som ”bäst” eller ”sämst”.
Avsikten var att lyfta regionala frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.
– De har en tendens att försvinna helt i valrörelsen. Men våra medlemmar påverkas extra mycket av beslut om sjukvård och kollektivtrafik, påpekar Carolina Nordbeck.
Några partier har mer konkreta förslag som L, som vill förenkla processen med intyg och KD som vill pröva en modell med certifierade patienter. C har nationellt drivit krav på en tillgänglighetsmiljard för att korta köer till rehabilitering.
Men det var svårt att urskilja de enskilda partiernas linje. Det rödgröna blocket (S+ MP) gav likartade svar, liksom allianspartierna. SD stod för en lite egen linje, och var också det parti med snävast budget för funktionsnedsatta. V hade flest förslag men redovisar inte kostnaden, enligt rapporten.
När det gäller hur färdtjänsten kan bli bättre så skiljer sig partiernas svar. De rödgröna hänvisar till Region Skånes egen beställningscentral som nyligen invigts i Hässleholm och betjänar 23 kommuner. Alliansen vill gärna se en ”valfrihetsreform” med ökade möjligheter för kunderna att välja ett taxibolag som sköter sig. Det är dock en fråga som avgörs på riksnivå.
– Det är en tilltalande tanke, men vi fick inget svar på hur det skulle gå till rent praktiskt, säger Sylwia Godzek.
Fakta

Viktiga frågor för DHR

DHR står numera för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. I Skåne finns cirka 1 200 medlemmar med olika typer av funktionsnedsättning, oftast nedsatt rörelseförmåga.

De frågor som ställdes till samtliga partier i Region Skåne var:

Vilka förslag har ni för att komma tillrätta med bristen på specialistkompetens för multisjuka patienter? Hur vill ni förbättra färdtjänsten? Hur arbetar ni för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få fast arbete? Vilka förslag har ni för att förbättra rehabilitering?

Gå till toppen