Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Perstorp

En liten guide till Perstorpspolitiken

Åtta partier – varav ett lokalt – går till val i Perstorp med var sin lista av kandidater. Här berättar de med egna ord om sina viktigaste frågor och om hur deras förslag ska bli verklighet.

Perstorps kommun har den senaste mandatperioden styrts av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna.
Fakta

De sitter i Perstorps kommunfullmäktige i dag:

Socialdemokraterna: 10 mandat.

Perstorps framtid: 9 mandat.

Sverigedemokraterna: 6 mandat.

Moderaterna: 4 mandat.

Centern: 3 mandat

Vänsterpartiet: 1 mandat.

Miljöpartiet: 1 mandat.

Kristdemokraterna: 1 mandat.

Peter Ströbeck, Moderaterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Bygga ett trygghetsboende i Perstorp, så att våra äldre kan bo tryggt och säkert på ålderns höst, samt bygga fler bostäder för yngre.
• Fortsätta satsningarna på skolan och förskolan, både vad gäller förbättrade lokaler och fler behöriga lärare/förskollärare.
• Få till en lösning med fiber för hela landsbygden.
• Ökad trygghet, med fler poliser i Perstorp såväl som i resten av landet.
• Integrationen måste förbättras. Perstorp har tagit ett stort ansvar med att ta emot invandrare och det är mycket viktigt att dessa lär sig språket, fullföljer sin skola, kommer i arbete och därmed blir en del av samhället.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Satsningar på skolan och förskolan, för att få en utbildning med hög kvalitet för våra barn. Vi kan inte trolla men med fortsatt ordning och reda i kommunens ekonomi kan vi skjuta till mer pengar inom budgetramarna och har möjlighet att investera i förbättrade och nya lokaler som behövs inte minst eftersom vi har en växande befolkning i Perstorp.
Ulla-Britt Brandin, Kristdemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Trygghet
• Omsorg
• Förskola
• Skola
• Äldrefrågor
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Familjepolitiken som innefattar trygghet och omsorg, sjukvård i alla dess delar.
Liberalerna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Lika lön för likvärdigt arbete i förvaltningen.
• Kommunanställda ska erbjudas heltid utan delade turer
• Stöd till föreningar ska vara könsneutralt
• Kulturen ska ha egen nämnd och mer muskler.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Lika lön för likvärdigt arbete. Potten fördelas helt enkelt efter den principen.
Arnold Andreasson, Centerpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Kommunkontor i centrum
• Minska barngrupperna i förskolan och öka resurserna till elevhälsan
• Bygga nya klimatsmarta förskolor och stäng lägenhetsförskolorna
• Under mandatperioden besluta om klimatsmart tillbyggnad av Norra Lyckan skolan, utveckla Kulturskolan i Perstorp och Oderljunga.
• Fiber till alla i kommunen.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Fem frågor kan egentligen inte prioriteras. Finansiering ska inte ske med höjd skatt. Tillväxten i kommunernas ekonomi har aldrig varit så stor, nästa år väntas skatteunderlaget öka med cirka 3,3 procent. Årliga avskrivningar medger möjligheter till nya investeringar, som under mandatperioden täcker vår investeringsförslag.
Elisabeth Holmer, Socialdemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
1. Mer resurser till skolan så alla elever har chans att nå upp till målen för vidare studier och en bra plattform vidare i livet .
2. Vård och omsorg efter personliga behov inte utifrån plånbok
3. Trygghetsboende centralt placerat.
4. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Trygga anställningar och delaktighet i sitt arbete.
5. Att alla i Perstorp skall kunna leva ett aktivt liv , känna trygghet och oberoende
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Skola vård och omsorg är de viktigaste frågorna. De hänger ihop i ett helhetsperspektiv som kräver samarbete och öppenhet inom de olika förvaltningarna. Att ha Perstorps alla invånare i fokus och förvalta varje skattekrona ansvarsfullt.
Pia Galia, Sverigedemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skolan
• Äldreomsorgen,
• Trygghet
• Levande landsbygd
• Verka för ett levande centrum med ett funktionellt kommunhus
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Anser alla frågor viktiga. Måste vi välja en, blir det skolan. Barnen är framtiden. Vi vill bland annat bygga ut Norra Lyckan-skolan och satsa på mer personal så att lärarna kan ägna sig åt undervisningen.
Torgny Lindau, Perstorps framtid
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Vi ska ge skolan de resurser som krävs för att kunna ge alla elever förutsättningar för att gå ut grundskolan med godkända betyg
• Vi ska skapa trygghetsfrämjande åtgärder i kommunen, bland annat övervakning, belysning, trygghetsvärdar och vi ska arbeta för att behålla räddningstjänsten i kommunal regi.
• Vi ska ge våra gamla ett värdigt liv på äldre dagar genom att öka personaltätheten inom äldreomsorgen och verka för ett nytt äldreboende.
• Vi ska arbeta för att det ska byggas prisvärda bostäder som attraherar till inflyttning.
• Vi ska verka för en kompetent näringslivsansvarig som marknadsför kommunen och att alla kommunalt anställda har rätt till heltid.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Äldreomsorgen. Personalbudgeten ska förstärkas så att man har tillräcklig bemanning så att fler aktiviteter kan utföras efter den äldres önskemål.
Vi kommer att tillföra de medel som krävs genom omprioriteringar inom den kommunala budgeten.
Irene Långberg, Miljöpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Klimatanpassa kommunens anläggningar för framtiden.
• Förstärka resurserna i grundskolan och skapa sammanhållen F-3:skola i Perstorp.
• Arbeta aktivt med folkhälsa: fler gång-, cykel- och ridvägar. Hinder- och motorikbanor. Uppmuntra föreningar och skapa mötesplatser. Förebygga psykisk ohälsa i skolan.
• Instifta kommunalt miljöpris.
• Utveckla kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Klimatanpassa kommunens anläggningar för framtiden eftersom alla i kommunen påverkas, på olika vis, vid extrem värme/torka eller kyla/väta. Solenergin bör dessutom tas tillvara bättre än i nuläget.
Kommunalskatten kommer bekosta omställningen liksom eventuellt statliga bidrag. Förhoppningsvis kan även den privata sektorn bidra med innovativa lösningar, exempelvis Ugglebadet där överbliven ånga från Perstorps Industripark bidrar till uppvärmningen. Dessa initiativ ska uppmuntras och framhållas.
Läs mer: Majoriteten: Mycket gjort, men också ökade skulder
Läs mer: Perstorps Framtid mest aktiva i oppositionen
Gå till toppen