Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

En liten valguide till Åstorpspolitiken

Åtta partier – varav ett idag utan representation i fullmäktige – går till val i Åstorp med var sin lista av kandidater. I tidningens enkät berättar sju av dem om sina viktigaste frågor och om hur deras förslag ska bli verklighet.

Åstorp styrs sedan 2006 av största partiet Socialdemokraterna i koalition med Centerpartiet. Sedan 2014 ingår även Kristdemokraterna i denna koalition.
Största oppositionspartiet i fullmäktige är Sverigedemokraterna, närmast följda av Moderaterna.
Fakta

Så här stora är partierna i dag:

Kommunfullmäktige i Åstorp består av 31 ledamöter som fördelade sig så här efter valet 2014:

Centerpartiet 2

Liberalerna 1

Kristdemokraterna 1

Miljöpartiet 1

Moderaterna 5

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 7

Murat Özbalci, Centerpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Bygga ny mellanstadieskola på Tingdal och ny F-9 vid Haganäs.
• Anställa skolvärdar och lärarassistenter vilket ger lärarna mer tid till undervisning.
• Ökad polisiär närvaro i kommunen och ökad användning av kamerabevakning av strategiska platser.
• Bygga bort bostadsbristen i kommunen.
• Skapa möjlighet till bad och mountainbikecykling med mera i stenbrottet intill Klinten.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Anställa skolvärdar och lärarassistenter. Idag lägger lärare mycket tid på att göra sådant som inte ingår i läraryrket och som tar tid från att förbereda lektioner, rätta prov mm. Vi vill finansiera detta med hjälp av det statliga stödet som Åstorp har blivit tilldelat som en av 30 tal kommuner i Sverige skall få.
Åsa Holmén, Liberalerna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
Ordning och reda i kommunens ekonomi för att möjliggöra satsningar på barnomsorg, skola och vård!
• Skolan först: Elever och lärare behöver en trivsam och stimulerande skolmiljö att arbeta i. En utbyggnad av Tingdalsskolan måste genomföras.
• Åstorp behöver trygghet och trivsel på gator och torg. Åstorp behöver en öppen polisstation och fler synliga samt närvarande poliser.
• Åstorp behöver en ny sporthall och de äldre hallarna behöver underhållas. Våra barn och ungdomar samt motionärer och elitidrottare behöver ha tillgång till en idrottshall som fungerar för deras lärande och sportutövning.
• Behov av olika typer av bostäder för olika målgrupper. Behov av billigare och mindre hyresbostäder. Detta för att göra det möjligt att ungdomar kan påbörja sin bostadskarriär och att de kan stanna kvar i vår kommun. Med våra goda kommunikationer mot Helsingborg kan även studerande vid Campus ha en möjlighet att hitta sin bostad i ett i Åstorp med korta pendlingstider.
• Äldreomsorg: ensamheten kan vara svår för den som lever ensam hemma med hjälp av hemvården eller för den som bor på ett äldreboende. För att bryta ensamheten är till exempel en pratstund, en lässtund eller en promenad viktig att personalen hinner med. För att våra äldre ska kunna bibehålla rörligheten eller rehabiliteras efter en sjukdom eller skada behövs bättre tillgång till fysioterapeuter inom äldreomsorgen.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Förbättra skolresultaten i Åstorps kommun. En skolmiljö som är trygg och där det råder studiero.
Använda de statsbidrag som kommunen erhåller från staten. Använd de kommunala pengarna som är avsatta för skolutbyggnader på Tingdal och på Haganäs och för en ökad lärar/resurstäthet i skolan. Verkställ beslutade permanenta ombyggnader av våra skolor och använd våra skattemedel till våra levers lärande. Under mandatperioden har mycket pengar används till att köpa ut och rekrytera chefer. Viktigt med kontroll och styrning och ett tydligt politiskt ledarskap för att möjliggöra satsningar inom skola, fritid och vård.
Patricia Brandt, Miljöpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats där kompetenta medarbetare, anställda och förtroendevalda, känner sig motiverade och delaktiga. En arbetsplats som präglas av öppenhet, mångfald och tolerans.
• Att kommunen blir en tryggare plats för gång- och cykeltrafikanter genom utökade och förbättrade gång- och cykelvägar såväl inom som mellan de olika orterna i kommunen.
• Att verka för att ta tillvara våra historiska miljöer och utveckla dessa till attraktiva och tillgängliga rekreationsområden.
•Att ekologisk och klimatsmart mat serveras på skolor, samt inom barn- och äldreomsorg.
• Att det i stor utsträckning ställs miljökrav vid upphandling av varor och tjänster.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Miljöpartiet vill bygga ett Sverige där vi tar hand om varandra. Därför måste vi börja med att se till vår egen verksamhet. Bland annat behålla rätten till heltid i vården och se till att vi har en mångfald bland våra medarbetare, samt se till att de trivs och stannar kvar. Det är dyrt att nyanställa och lära upp nya medarbetare, så detta är inte ett förslag som kräver finansiering, utan styrning.
Pontus Pålsson, Moderaterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Förbättra skolmiljöer i förskolan och studieresultat i skolan.
• Åstorp ska vara tryggt.
• Ge förutsättningar så att fler bostäder byggs och skapa den bästa boendekommunen.
• Ett gott liv för äldre i Åstorp.
• Stoppa pågående nedskärningar i välfärden.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Åstorp behöver vända utvecklingen och sluta att spara på skolan. Förskolor och skolor måste byggas nu!
Insatser mot skolk på högstadieskolorna, skapa bättre studiero, anställa fältsekreterare och ta krafttag mot narkotikan. Förbättra studieresultaten, eftersom 25 procent av eleverna i åk 9 inte kommer in på gymnasiet. Fler utbildade förskollärare och mer yta per barn inne och ute på förskolorna.
Finansieringen finns genom att (M) kommer att upphöra med nedskärningarna på skolan och sluta att, som sedan flera år, kommunstyrelsen (kommunledningen) behåller delar av de statsbidrag som är till för att finansiera barnens skolgång.
Ronny Sandberg, Socialdemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skolornas kunskapsresultat ska öka.
• Utbyggnad av skolor och idrottshallar.
• Ökad trygghet i Åstorps kommun.
• Fler bostäder i våra olika kommundelar.
• En välskött kommun med en ekonomi i balans.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Skolornas kunskapsresultat ska öka. För att nå detta avser vi att fortsätta rekryteringen av behöriga lärare och erbjuda bra anställningsförhållande. Vi ska genomföra ny/om/tillbyggnad av Haganässkolan och Tingdalsskolan för att ge bra lärmiljöer för lärare och elever. Vi måste även vara öppna för att pröva nya metoder för inlärning och ge lärarnas kreativitet utrymme. Allt detta ger förutsättningar att sätta eleverna i centrum för att öka resultaten i skolan. Detta finansierar vi genom prioriteringar i budget.
Maria Gottschalk, Sverigedemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Trygghet.
• Skola.
• Äldrevård.
• Folkhälsa.
• Levande centrum.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Trygghet! Se över och utöka belysning i parker, grönområden, skolor och längs promenadstråk. Kameraövervakning, patrullerande ordningsvakter och fältsekreterare.
Arbeta ner i tidiga åldrar mot- och för att förebygga narkotikamissbruk och kriminalitet. Pengar finns att omfördela för att lyfta detta i första hand, vilket vi kommer att ha med i våran budget inför 2019.
Johan Bergqvist, Vänsterpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• En skola som ger bra förutsättningar för alla elever.
• Väl fungerande vård och omsorg så att alla kan få den vård de behöver.
• Breddat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något som passar för samtliga invånare.
• Kommunen ska vara attraktiv för företag och även för de som arbetar i kommunen.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Vi ser skola och utbildning som den viktigaste frågan eftersom det skapar möjligheter för framtiden på så sätt har en positiv inverkan på övriga områden också. Därför vill vi satsa mer resurser på de kommunala skolorna så att alla elever kan se en positiv framtid för sig. Skolan ska så klart fortfarande finansieras med skattemedel.
Fotnot: Trots flera påstötningar har Kristdemokraterna inte kommit in med svar på enkäten.
Gå till toppen