Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

En liten valguide till Klippanpolitiken

Nio partier – varav ett helt nytt – går till val i Klippan med var sin lista av kandidater. Här berättar de med egna ord om sina viktigaste frågor och om hur deras förslag ska bli verklighet.

Idag styrs Klippans kommunfullmäktige av största partiet Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet.
Största oppositionspartiet i fullmäktige är Sverigedemokraterna, men i praktiken har Moderaterna haft flest ledamöter på plats och är därmed det oppositionsparti som haft störst inflytande.
Fakta

Så här stora är partierna i dag:

Kommunfullmäktige i Klippan består av 41 ledamöter med 26 ersättare.

Socialdemokraterna: 15

Miljöpartiet de gröna: 2

Vänsterpartiet: 1

Sverigedemokraterna: 9, varav 4 tomma stolar

Moderata samlingspartiet: 8

Centerpartiet: 3

Liberalerna: 1

Kristdemokraterna: 2

Karin Enqvist, Vänsterpartiet.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Att prioritera rätt i alla de investeringar vi står inför de kommande åren.
• Att få in tillgänglighetsperspektivet och miljöhänsyn i alla beslut och delar i verksamheten.
• Sex timmars arbetsdag och rätt till heltid för alla kommunanställda.
• Att utreda frågan om en lokal kollektivtrafik för att man ska kunna bo och verka i alla delar av vår kommun.
• Att värna om de svagaste grupperna i kommunen och se till att behovet hos den enskilde går före kravet att hålla budget.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Då vi står inför historiskt stora investeringar i kommunen är det viktig att vi lägger pengarna på rätt saker, annars riskerar vi att inte ha tillräckliga medel för den dagliga driften och verksamheten. Vänsterpartiet har redan tidigare skrivit en motion på ämnet om hur vi kan lösa framtidens behov av äldreomsorg på ett effektivt sätt, utan att behöva tulla på kvaliteten för brukaren. Det har man valt att bortse ifrån från majoritetens sida. Istället vill man lägga ytterligare miljonbelopp på att bygga ut eller bygga nytt. Vänsterpartiet vill hellre att man använder redan befintliga, anpassade, lokaler som blir både billigare och bättre för brukare och kommun. Vi syftar på att återigen använda servicehuset som trygghetsboende för att på så sett avlasta äldreomsorgen och senarelägga behovet av särskilt boende hos brukarna. Bygger man nytt blir det mindre lägenheter som dessutom blir dyrare, där har vi redan facit i Väpnaren.
Hans Bertil Sinclair, Moderaterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Nya vård-/trygghetsboenden inom äldreomsorgen
• Utveckla "familjedaghemsverksamheten"
• Högre lärartäthet i skolan
• Öka tryggheten i kommunen
• Ökad satsning på Östra Ljungby/Stidsvig och Ljungbyhed
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Snarast byggnation av minst ett nytt vårdboende som byggs och drivs av en utomstående intressent. Det finns redan två intressenter.
Kommunen slipper investeringskostnader och vet från början exakt vad kostnaderna blir per plats i ett boende.
Robert Larsson, Kristdemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Särskilt boende i både Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Nytt boende i Klippan behöver byggas snarast.
• Vedby skola ska vara kvar, fortsatt satsning på skola och förskola.
• Utveckla vår utmärkta musikskola till en Kulturskola.
• Bemanning av brandpersonal på dagtid i både Klippan och Ljungbyhed.
• Anställa en oberoende handikappkonsulent tillsammans med 4K på heltid.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Minska barngrupperna i förskolan. Mer vuxennärvaro i skolan, för ökad trygghet. Mer resurser i budget riktade till förskola och skola.
Tommy Cedervall, Liberalerna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Ny förskola i Ljungbyhed
• Upprustning av Antilopenskolan
• Anpassa Pilagårdsskolan till elevantalet
• Valfrihet inom äldreomsorgen
• Snygga centrum i våra tätorter
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Ny förskola centralt i Ljungbyhed ger goda förutsättningar för fin verksamhet för barnen. Samordningsvinster täcker hyresökningen för nybyggnation.
Johanna Andersson, Centerpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Fiber på landsbygden
• Valfrihet inom barnomsorg
• Utveckla sociala aktiviteter för äldre
• Närproducerad mat i kommunen
• Utveckla industri- och kulturarvet på Bruket
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Fiber på landsbygden. Håller redan på att genomföras men för de som bor i kommunens ytterområden är fiber långt borta. Det finns olika alternativ till hur man hanterar fiberfrågan, Hässleholms kommun har valt ett där det är kommunen som äger och som bygger ut fibernätet. Kanske man skulle kunna göra något liknande för att få fiber ut i ytterkanterna av vår kommun. Detta skulle kunna finansieras med både EU-medel och kommunala medel, Klippan är trots allt mindre till ytan än Hässleholm, och fibernätet är redan påbörjat.
Johan Petersson, Socialdemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Utökad kollektivtrafik.
• Ökad satsning på aktiviteter för äldre och funktionshindrade.
• Fritt flödande Rönne å.
• Ökat byggande av bostäder i hela kommunen.
• Möjliggöra för nya företagsetableringar.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Mycket svårt att välja en fråga som den viktigaste! Men ska hela kommunen utvecklas är en utbyggd kollektivtrafik en förutsättning. Kommunen kommer behöva avsätta medel för tillköp av trafik och påverka Skånetrafiken!
Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Äldreomsorgen
• Landsbygden
• Tryggheten
• Skolorna
• Infrastrukturen
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Äldreomsorgen: Bygga trygghetsboende så våra äldre har möjlighet att få bo centralt med tillgång till vår kommunala service.
Helena Dådring, Vår framtid Klippan
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skapa förutsättningar så att barn och unga lyckas med sin skolgång.
• Att alla äldre har valmöjlighet till ett boende med en en servicenivå som man själv önskar. Ingen ska behöva flytta från kommunen på grund av att man blir gammal.
• Hela vår kommun ska tillgänglighetsanpassas. Då det enligt SCB är ca 32,5 procent av befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning borde det vara självklart med en handikappkonsulent i kommun.
• Utbyggd av infrastruktur, så väl fysisk som digital, för att förbättra vår position som boendekommun.
• Bättre ta tillvara våra lokala och unika förutsättningar med speciell inriktning mot våra vatten, Kommunens landsbygdsområdena och flygplatsområdet i Ljungbyhed.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Vi vill satsa 100 miljoner kronor extra på skolan med inriktning mot de yngre barnen under en 6 års period. Samtidigt görs en extra satsning på 50 miljoner kronor under motsvarande period på våra äldre med inriktning mot boende- och servicefrågor.
Dessa satsningar finansieras genom att avyttra 49 procent av vårt kommunala bostadsbolag.
Karoline Lexenius, Miljöpartiet
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skola och Utbildning
• Bygga & Bo
• Miljö & Klimat
• Trafik & Infrastruktur
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Skola och utbildning. Vi vill verka för att det blir ett tak för antal elever/klass och vi vill bygga två mindre förskolor i Ljungbyhed
Vi måste få en mera hållbar situation för våra barn i skolorna, minska klasserna och ge dem en mera kvalitativ undervisning som ser till individen. Vi tror att en mindre skola bidrar till trygghet för dem mindre barnen och skapar en bättre plats för eleverna där det andas en "alla känner alla" anda. Barnen måste få komma till skolan säkert på belysta cykelstigar och gångstigar. Vi måste samtidigt bereda väg för det hållbara resandet för alla arbetspendlare ge dem möjlighet att välja tåg, buss eller cykel. Även där behöver vi se över cykelvägar och parkeringsmöjligheter vid tåg och regionala buss förbindelser.
Läs också Mandatperioden som gått: Så blev det med majoritetens löften
Gå till toppen