Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

En liten valguide till Örkelljungapolitiken

Åtta partier går till val i Örkelljunga med var sin lista av kandidater. Här berättar de med egna ord om sina viktigaste frågor och om hur ett av deras förslag ska bli verklighet.

Örkelljunga kommun styrs sedan valet 2014 av ett minoritetsstyre bestående av förtroendevalda från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna/SPI Välfärden.
Socialdemokraterna är det största oppositionspartiet, tätt följt av Sverigedemokraterna.
Det lokala partiet Miljö och omtanke ställer inte upp i valet 2018.
Fakta

Så här stora är partierna i dag:

Kommunfullmäktige i Örkelljunga består av 41 ledamöter med 25 ersättare.

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 4

Miljö och Omtanke 1

Miljöpartiet 2

Moderaterna 8

Socialdemokraterna 11

Sverigedemokraterna 10

Liberlerna/SPI Välfärden 2

Martin Gustafsson, Centerpartiet.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Lika utbildning i hela vår kommun.
• Bättre kommunikationer i hela kommunen.
• Flerföreningsmedlemskap
• Färdigställa byggbara industritomter
• Bästa företagarkommun i Nordvästra Skåne
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Lika utbildning och närhet till service i hela vår kommun. Satsa på skolor, äldreboende och företagare även utanför centrum, allt för att kunna ge alla möjlighet till lika konkurrens. Här kommer det behövas satsas på ” landsbygdspeng”.
Gunnar Edvardsson, Kristdemokraterna.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Familjefrågor.
• Valfri barnomsorg.
• Tillräckligt med personal i äldreomsorgen.
• En skola där goda värderingar och kunskap värderas.
• Fler närvarande poliser, kanske kommunala.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Valfri barnomsorg, på så sätt att man har andra alternativ än förskola. Till exempel pedagogisk omsorg (dagmamma). Vi vill finansiera genom omfördelning av befintliga medel inom barnomsorgens budget.
Pär Nilsson, Liberalerna
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skolan.
• Integration.
• Äldreomsorg.
• Mer poliser i byn.
• Minska personalomsättningen i kommunen
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Skolan, fler lärarassistenter så att lärarna avlastas.
Madeléne Ekelund, Miljöpartiet de gröna.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.
• Kommunens gröna karaktär ska värnas, bland anat genom att lyfta vår natur men också med hållbar stadsplanering, utökad kollektivtrafik, fler laddstolpar mm
• Vi vill främja lokala kultur- och fritidsaktiviteter för att fler ska få ta del av dem.
• Örkelljunga ska vara en välkomnande kommun där alla ska känna sig välkomna och få komma till sin rätt!
• Våra äldre ska ha omsorg och stimulans.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Viktigast är att alla barn går ut grundskolan med godkända betyg. Vi har genom gemensamt beslut i kommunfullmäktige tillsatt extra medel för att jobba med det. Att rekrytera och behålla behöriga lärare är en stor utmaning. Handlar det om löner bör medel för det avsättas i 2019 års budget! Vi har inte råd att komma efter. Våra ungdomar förtjänar en bra start!
Christian Larsson, Moderaterna.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Integration
• Trygghet
• Skola
• Vård & omsorg
• Arbetslinjen
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Integration. De viktigaste uppgifterna för nyanlända är lära sig språket, sociala koder och bli anställningsbar. Detta är nödvändigt och kräver ingen extra finansiering.
Christer Olsson, Socialdemokraterna.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Skola/barnomsorg
• Äldreomsorg
• Ekonomi
• Integration
• Kultur
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Skola och barnomsorg. Genom att i första hand satsa på hög andel utbildad personal och mindre grupper vill vi lägga grunden till stärkt elevhälsa vilket i sin tur ger bättre resultat och mående för barnen. Ekonomin för dessa ambitioner sker genom nytillskott och omprioriteringar i budgetarbetet.
Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Höja kvalitén på skolan och undervisningen.
• En ny grundskola som kan avlasta de överbelastade skolorna i centrum.
• Förbättra förskolor och dagis med bland annat en ny avdelning i Tockarp.
• Höja kvalitén på äldrevården.
• Parboendegaranti på riktigt i äldrevården (inte bara samma byggnad).
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Höja kvalitén på undervisningen i grundskolan. Idag går nästan var tredje elev ut grundskolan utan att ha tillräckliga betyg för att kunna fritt välja gymnasieutbildning.
Vi kommer att införa en skolkultur som bygger på ordning och reda i skolan. En särskild skola för elever som behöver mer stöd, som verkligen kan fånga upp elever.
Barn som inte klarar språket ska lära sig språket innan de placeras ut i klasserna. Nolltolerans mot mobbing och störande beteende som kopplas mot en pliktskola. Elever ska känna trygghet och framtidstro i skolan utan att oroa sig för slag och trakasserier.
Detta finansierar vi genom att ta bort alla mångkulturella projekt och dyra så kallade integrationssatsningar. Vi minskar ner på partistöden till de politiska partierna och vi drar ner på den politiska organisationen. Vi sparar också in på flyktingmottagandet och på hemspråksundervisningen.
Kristina Söderlund, SPI Välfärden.
Vilka är era fem viktigaste lokala valfrågor?
• Bygg äldreboende och trygghetsboendet så fort som möjligt.
• Se till att Folktandvården kommer tillbaka till Örkelljungas innevånare snarast.
• Ge ungdomarna en ny mötesplats-fritidsgård i centrum, exempelvis bottenvåningen på kulturhuset, snarast!
• Bygg billigare och mindre lägenheter för ungas första boende.
• Ett tryggare Örkelljunga med polis som finns i byn flera dagar i veckan samt utökad tid för tillgänglig ambulans på plats i Örkelljunga.
Välj den valfråga som ni rankar som viktigast och beskriv hur den ska genomföras och finansieras.
Äldre och trygghetsboendet finns fredag beslut om att bygga och finansiering är fördiskuterad. Ritningar redan klara. Det gäller bara att få spaden på plats nu under hösten.
Gå till toppen