Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Peter Kemp

Peter Kemp, Hellerup, Danmark, har avlidit i en ålder av 81 år. Han avled den 4 augusti.

Peter Kemp (1937–2018).
När den danske filosofen Peter Kemp avled gick det att någon dag senare läsa följande rubrik i tidningen Politiken ”Kemp för alt, hvad du har kært”. En passande rubrik för en person som under hela sitt liv kämpande för en engagemangets filosofi och vars doktorsavhandling hade titeln ”Théorie de l'engagement".
Redan i början av 60-talet inledde han introduktionen av franska tänkare i Norden, främst Henri Bergson, Jean Paul Sartre, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida och Paul Ricoeur. En uppgift som inte var helt enkel, då det inte minst i Sverige fortsatt fanns ett utbrett motstånd mot kontinental filosofi.
Jag kommer ihåg hur Peter en gång berättade hur han tillsammans med sin vän Paul Ricoeur gjort en ”missionsresa” runt i Sverige för att träffa pedagogikprofessorer. Det öppnade dörrar men de var inte alltid helt lätta att få dem intresserade. Pedagogikämnet i Sverige var länge präglat av en positivism som sökte överföra naturvetenskapens ideal till pedagogisk forskning. Det filosofiska samtalet hade tappats bort i en strävan efter nytta och evidens, något som i hög grad påminner om dagens situation.
Det fanns hos Peter Kemp en inneboende vilja att göra världen bättre. Filosofin skulle inte befinna sig på avstånd den skulle finnas med mitt i dagsaktuella problem och utmaningar.
Det kunde gälla pedagogiken för hans son på dagis, vården av hans cancersjuka hustru och globala flyktings- och klimatproblem. Han skrev om bioetik och kampen mot atomkraft långt före många andra.
Det var viktigt för den pedagogiska forskningen i Norden att Peter Kemp i början av 2000-talet blev professor i filosofi vid Danmark Pedagogiska Universitet. Jag har haft privilegiet att under några år varit en del av den forskargrupp som han tog initiativ till. En verksamhet som alltid präglades av en nyfiken av att tänka nytt och annorlunda.
Om ett seminarium inte var tillräckligt stimulerande kunde det hända att han somnade men när han åter fick upp ögonlocken var det alltid med ett förnyat engagemang. Under hela sitt liv var han ständigt arbetade och kom att ge ut upp mot 40 böcker. Han var medlem i det prestigefyllda Akadémi des Sciences Morales et Politiques och skulle senare i höst han ha träffat Frankrikes president Emmanuel Macron, som själv varit elev hos Paul Ricoeur.
Peter Kemp kom att ha en nära relation med Sverige, mest känd blev hans bok ”Världsmedborgaren: politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet”. Vi lever idag en värld med globala utmaningar, vilket för Peter Kemp kräver en pedagogisk filosofi som tar sin utgångspunkt i en medvetenhet som världsmedborgare. På nytt gäller det därför att återvinna tankar om vad bildning är och kan vara.
Peter Kemps insats och kamp kan inte begränsas till historisk tid, den är idag minst lika aktuella och viktiga som då han inleddes i början på sextiotalet. Människosyn och etik upptog honom inom vilket område han än närmade sig.
I en av sina böcker beskriver han döden och förlusten av den andre som en gåva som i minnena kan fortsätta att bestämma över våra liv och därför fortsatt är viktig. En gåva som kan ge mod och lust att leva vidare.
Bosse Bergstedt
tidigare professor i pedagogik vid Lunds universitet
Gå till toppen