Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Min mening:"Finns anledning att utreda service"

Kristdemokraterna Bodil Andersson, Charlotte Eliasson Anderberg och Robert Larsson får svar av kommunledningen på sitt debattinlägg om skolvaktmästarna i Klippans kommun.

Att olika verksamheter med vissa mellanrum utvärderas och utvecklas är en naturlig del av kommunens uppdrag. Hänsyn ska tas både till berörd verksamhet samt till hur vi använder skattemedlen på bästa sätt. Nya tankar, utmaningar och trender gör att det ibland behövs förändringar.
I detta fall har det redan i maj aviserats internt om att utreda möjligheten till en gemensam servicefunktion inom kommunen. Inom denna verksamhet ryms transport- och vaktmästeritjänsterna. Alltså är det inget som ”läckt ut” – det vill säga varit hemligt – utan utredningen har varit känd i organisationen i nästan ett halvår.
En utredning leder inte alltid till det som föreslås. Förslagen ska samverkas med de berörda fackliga organisationerna och en konsekvensanalys bör då tas fram. Så länge en organisationsförändring ryms inom den befintliga budgeten är frågan normalt inte aktuell för politiken att ta ställning till. Är förändringen däremot av principiell art kan frågan behöva tas upp till politisk diskussion.
Skribenterna i insändaren trycker på den centrala roll som vaktmästarna har ute på skolorna. Vi har ingen annan åsikt, men menar trots detta att det kan finnas anledning att titta på om det finns delar av arbetsuppgifterna som kan samordnas eller tydliggöras.
Låt processen ha sin gång. Vi kommer att lyfta frågan i tekniska utskottet för att få information och därefter beslutar vi om det rör sig om så pass stora förändringar att det finns anledning att agera politiskt.
Kerstin Persson S, kommunalråd och ordförande i tekniska utskottet
Johan Petersson S, ordförande kommunfullmäktige och ledamot i tekniska utskottet
Gå till toppen