Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Örkelljunga

Buskörningar och störande beteende skapar otrygghet i Örkelljunga

Bra gensvar på digital trygghetsvandring, tycker kommunen. Redan nu har man börjat arbeta för att komma till rätta med otryggheten.

Nytt för i år, förutom den digitala utformningen, har varit att invånarna kan välja störande beteende som en otrygghetsfaktor.Bild: Niklas Gustavsson
Trygghetsvandringar runt om i kommunen är inget nytt. Men i våras testade Örkelljunga för första gången att låta invånarna tycka till om sin omgivning via internet. En satsning som fallit väl ut, tycker kommunens samhällsutvecklare Katja Berg.
– Vi har ju inte gått ut och marknadsfört det särskilt mycket och utifrån det är det många lämnat in sina svar, säger hon.
Totalt har kommunen fått in 61 synpunkter, främst från centralorten. Förutom de ganska vanliga åsikterna om för lite belysning och skymmande vegetation är det också buskörning som gör Örkelljungaborna otrygga.
– Sen har vi lagt till en ny parameter som är beteende, och där har vi sett särskilt en plats som sticker ut, säger Katja Berg.
Det är framförallt området kring Terrassen som medborgarna pekat ut med hänvisning till att det ofta samlas berusade människor där.
Resultatet av undersökningen har redovisats för Brottsförebyggande rådet, BRÅ, men används också i kommunens eget arbete. Bland annat har man redan sedan tidigare börjat åtgärda problem med buskörning och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att se vad man kan göra för att förbättra belysning och vegetation.
Läs mer: Otrygga platser i Örkelljunga kartläggs
– Vi ska också igång med en centrumvisualisering: Hur man kan förtäta, som nu när Ejdern ska utvecklas, och då även kopplingen till centrum. Se över gång- och cykelmöjligheter, hur man rör sig och se var det kanske behöver ordnas mer aktiviteter och liknande.
I den här första omgången av den digitala trygghetsvandringen hade hela kommunen möjlighet att delta. Katja Berg tror att det kommer bli ett återkommande verktyg men att man även kan komplettera med fysiska vandringar.
– Det här ger ändå en indikation på hur det ser ut men vi ska göra en utvärdering av detta och se vad vi kan göra annorlunda till nästa gång, säger Katja Berg.
Gå till toppen