Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: ”Att landsbygden ska leva är jag helt överens med Fokus Färingtoftabygden om”

Kerstin Persson (S) svarar på insändare om belysning i Färingtofta.

Frågan om att släcka ned belysningspunkter i Färingtofta väcktes på tekniska utskottet i april. Det fanns mycket riktigt ett förslag från förvaltningen att samtliga belysningspunkter skulle tas bort. (De stolpar som redan är utbytta mot metallstolpar behålls).
Detta därför att Kraftringen ska gräva ner kablarna som idag hänger i stolpar. Då vägarna inte är kommunens utan Trafikverkets eller vägföreningarnas ansvar, innebär det att om kommunen investerar i nya stolpar gör vi det åt Trafikverket eller berörd vägförening. Trafikverket har inte för avsikt att bekosta nya stolpar utan det blir helt en kostnad för kommunen.
Tack vare att Landsbygdsrådet fick in en skrivning om riktlinjerna för hanteringen av belysning, kom frågan upp på TU. Där beslutades det att frågan inte skulle avgöras förrän de boende i det aktuella områdena hade fått möjlighet att lämna synpunkter. Alltså är frågan ännu inte avgjord.
Läs också Min mening: ”Valet handlar inte bara om de som bor i tätorterna”
Diskussionerna i TU lutade åt en kompromiss, där nya stolpar skulle kunna uppföras men kanske inte exakt lika många som förut och kanske inte heller på exakt samma platser. Frågan kommer upp igen när mötet med berörda har varit. Att landsbygden ska leva är jag helt överens med Fokus Färingtoftabygden om. Det handlar alltså inte om att försämra, men vi behöver fatta beslut som är anpassade efter nuvarande förhållanden.
Kerstin Persson (S), kommunalråd och ordförande i tekniska utskottet
Gå till toppen