Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

SD svarade inte när pensionärsföreningar skickade enkät till kommunpolitiker

Kullabygens pensionärsföreningar ville veta hur lokalpolitikerna tycker i olika frågor. Men SD svarade inte – nu heller.

Som enda parti av de åtta som sitter i Höganäs fullmäktige svarade SD inte på en enkät från PRO Höganäs, SPF Höganäs och Kullabygdens RTP. Partiets förstanamn vill inte säga varför.Bild: Johan Nilsson/TT
Vad tycker egentligen lokalpolitikerna i frågor som ligger pensionärerna varmt om hjärtat? Det har PRO Höganäs, SPF Höganäs och Kullabygdens RTP försökt ta reda på inför valet. Tillsammans representerar de runt 800 medlemmar.
I slutet av juli skickade man därför en enkät med sex olika frågor till de åtta partier som sitter i fullmäktige:
• Ska kommunala pensionärsrådet blir remissinstans?
• Arbetar ditt parti för att förbättra tillgången på föreningslokaler?
• Är det rimligt med marknadshyror vid uthyrning av lokaler till ideella föreningslivet – om inte är ni beredda att låna ut lokaler gratis eller med subventionerad hyra?
• Är ditt parti berett att verka för en utformning av föreningsbidrag grundat på både verksamhetsaktiviteter och hyresbidrag?
• Vill ditt parti medverka till att naturområdena Ärtan och Bönan, Ekdungen, Strandbadenskogen och Lerbergsskogen blir tillgängliga för alla, även äldre och funktionsnedsatta?
• Hur vill ditt parti åtgärda bristen på bostäder för pensionärer?
Läs mer: SD och KD i Höganäs svarade inte på miljöenkät – naturskyddsföreningen vill sätta klimatfrågorna i fokus
Sju av partierna har svarat. Men precis som med Naturskyddsföreningens enkät och när Vikens föräldraförening ordnade skoldebatt, har Sverigedemokraterna lyst med sin frånvaro.
Pensionärsföreningarna har mejlat partiets representant i kommunstyrelsen Kjell Dahlin (SD).
– Först fick jag ett svar från honom att de ville vara med. När jag sedan påminde fick jag veta att man inte hade tid. Jag tycker att det är mycket beklagligt, säger Bengt Silfverstrand, sekreterare i PRO Höganäs.
Läs mer: De indragna toleransresorna i Höganäs ses över – löfte vid skoldebatt
Kjell Dahlin vill inte svara på varför man inte har lämnat sitt partis åsikter till pensionärsföreningarna.
– Jag vet att jag har fått enkäten. Men mitt svar på varför jag inte svarat vill jag inte säga, säger han till HD.
Kjell Dahlin (SD) vill inte förklara varför man inte svarat på pensionärsföreningarnas politiska enkät.Bild: Tom Wall
Av de sex frågorna rankas pensionärsrådet som remissinstans högst tillsammans med frågan om föreningsbidragets utformning.
I den första finns en tydlig skiljelinje mellan alliansen och de rödgröna. De borgerliga partierna säger blankt nej till att pensionärsrådet blir remissinstans, medan S, V och MP säger ja.
– Vår uppfattning är att detta är absolut viktigaste frågan för oss. Blir vi remissinstans måste man till exempel skicka planer till oss innan allt är bestämt, säger Bengt Silfverstrand.
Bengt Silfverstrand,ordförande i Höganäs PRO, tycker det är beklagligt att SD inte vill delta och svara på pensionärsföreningarnas lokalpolitiska enkät.Bild: MICHAEL HANSSON
Däremot finns det en tydlig enighet över blockgränserna vad gäller föreningsbidragen. Alla partier utom V, som vill undersöka saken närmre, är ense om att aktivitetsgraden ska vara en faktor för hur mycket bidrag man får.
– Det är mycket positivt att vi har fått gehör.
Det råder också politiskt konsensus kring bostäder för pensionärer. Alla partier är ense om att det finns för få och att det borde finns trygghetsboende i alla kommundelarna. Samma sak är det med marknadshyror. Inget parti förespråkar detta.
Kring tillgänglighetsfrågan är det dock olika bud. Varken M, C eller KD är beredda att tillgänglighetsanpassa de fyra naturområden. L bryter den borgerliga alliansen och vill liksom de rödgröna att flisen tas bort från Ärtan och Bönan.
Gå till toppen