Barnen på trottoaren flackar med blicken. Just när vi möts säger en av dem: