Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Kommunen: De måste flyttas eller fällas

Kommunen vill ha bort en allé av vuxna träd i Norra Borstahusen. De flesta ska flyttas – eller sågas ned.

Den gamla allén längs Erikstorpsvägen står i vägen för nästa etapp av bostadsbyggande. De flesta av träden får flytta eller falla.Bild: Mikael Anjou
Landskrona stad planerar för ett nytt område, Strandstaden, med omkring 550 bostäder på den tidigare golfbanan. Området ligger öster om Erikstorpsvägen, norr om Kung Hans väg.
Men där staden vill se nya hus, står en uppvuxen allé. Enligt kommunen består den av lindar och ett par oxlar.
Växtkännaren Bjarne Andersen har tittat på trädraden och bedömer att flera träd har stammar som är grövre än 30 centimeter i diameter.
– Sådana träd ska bevaras, enligt beslut i miljönämnden, säger han.
Men kommunen står i valet mellan att tänka om och ändra sin plan, eller att göra sig av med de träd som står i vägen.
Alléer har ett särskilt lagligt skydd eftersom de gynnar den biologiska mångfalden, enligt Naturvårdsverket. Mossor, lavar, insekter, fladdermöss och fåglar kan leva gott där.
Så kommunen har vänt sig till länsstyrelsen och begärt dispens från skyddet, annars får man inte röra träden.
Hur bråttom är det?
– Det är inte superbråttom. Arkeologer har hittat spår av boplatser på den gamla golfbanan där vi vill bygga, säger Gesa Hildebrand, som är planarkitekt på Landskrona stad.
Nästa arkeologiska undersökning ska reda ut hur stora de arkeologiska fyndplatserna är.
– Det tar nog en månad, och sedan ska rapport skrivas. Det kan vara klart på ett halvår eller ta flera år, det beror på vad de hittar. Under tiden står planarbetet stilla, säger Gesa Hildebrand.
Just nu undersöker hon om någon entreprenör kan flytta träden, och vad det skulle kosta, men än finns inga svar.
Om den gamla trädraden fälls eller flyttas så står ändå en ny, dubbel allé på tillväxt på båda sidor av Erikstorpsvägen. Att döda träd också är till stor nytta för vissa insekter och svampar är väl känt, men kanske klen tröst för människor.
Gå till toppen