Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”I stora drag är S och de borgerliga partierna överens om hur skånsk sjukvård behöver utvecklas.”

Väljarna har helt rätt. Egentligen är blockpolitiken onödig, skriver Henrik Fritzon och Niklas Karlsson, Socialdemokraterna.

Sverigedemokraternas Patrik Jönsson på väg in till Region Skånes budgetförhandlingar.Bild: Peter Frennesson
En majoritet av skåningarna har inte röstat för att ge Sverigedemokraterna ett sådant omfattande inflytande i Region Skåne som en vågmästarroll ger. Därför är vi beredda att skapa ett blocköverskridande styre.
Resultatet i det skånska regionvalet visar att inget av de traditionella blocken får egen majoritet. Det innebär att regionen antingen kommer att styras av en mycket svag minoritet, med Sverigedemokraterna som vågmästare, eller att blockpolitiken måste brytas. I ett sådant läge väljer vi socialdemokrater det senare.
Socialdemokraterna blev tydligt största parti i regionvalet. Och Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt. Men inget block får majoritet i någon av Region Skånes nämnder.
Alliansen är i minoritet i de nämnder som styr de geografiska sjukvårdsförvaltningarna. I regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får alliansen och vi rödgröna lika många ledamöter. I alla nämnder har Sverigedemokraterna utslagsröst.
Sjukvården och kollektivtrafiken, som är Region Skånes största verksamhetsområden, kräver långsiktighet och stabilitet. Det är till exempel ett välkänt faktum att regioner och landsting som har förmått skapa stabila politiska styren också oftast har en väl fungerande sjukvård och kollektivtrafik. Också av detta skäl är blockpolitiken skadlig.
Blockpolitik riskerar att leda till att idéer och lösningar som hade kunnat resoneras fram får stryka på foten när låsta positioner istället blir normalläget i politiken. Det resulterar i sin tur i att det inte alltid blir de bästa lösningarna som vinner, utan de lösningar som för tillfället lyckas samla en majoritet. Det är inte en bra situation och både vi socialdemokrater och de borgerliga partierna bör försöka komma bort från den.
När vi träffar väljare är en av de vanligaste synpunkterna att vi politiker borde samarbeta mer. ”Tjafsa mindre, lös problemen”, brukar det heta runtom i Skåne.
Väljarna har helt rätt. Egentligen är blockpolitiken onödig. Det finns mer som förenar över blockgränserna än som skiljer blocken åt. Under den gångna perioden har vi lyckats nå flera kompromisser. Vi har till exempel kommit överens om de stora sjukhusbyggena som omfattar investeringar på omkring 50 miljarder kronor. Vi har också kommit överens om avgifterna i vården, sjukvårdsavtalet med kommunerna, spårvägen i Lund och det nya taxesystemet i kollektivtrafiken. Trots att vi företräder olika partier med olika ideologier visar det att vi på de flesta områden kan komma överens.
Det finns frågor där Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har olika uppfattningar såsom vårdval, privatisering och skatt. Det är frågor som får bli föremål för diskussion och förhandling. Men det råder inget tvivel om att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna är överens om de stora dragen i hur skånsk sjukvård behöver utvecklas: att vårdcentralerna ska få en större del av den totala sjukvårdsbudgeten, att fler allmänläkare och sjuksköterskor måste utbildas och anställas, att vården måste byggas ut för personer med psykisk ohälsa liksom cancervården och de mindre sjukhusen måste utvecklas.
Genom att bryta upp blockpolitiken går det att skapa stabila majoriteter i regionfullmäktige och därmed bli ett föregångsexempel för övriga landet.
Ett styre över blockgränsen vore bra för Skåne och Sverige. Vi hoppas att de borgerliga partierna också är beredda att ta ansvar för det tillsammans med oss.

Henrik Fritzon

Henrik Fritzon (S) är ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne.

Niklas Karlsson

Niklas Karlsson (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.
Gå till toppen