Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Stursk Orbán i het EU-debatt

Vi ger inte efter, bedyrar Ungerns premiärminister Viktor Orbán efter att ha försvarat sin regering i en infekterad EU-debatt om demokratin och det rättsliga läget i landet. Nu väntar en oviss omröstning om att inleda en formell granskning.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán, på plats i Strasbourg för att svara på kritiken.Bild: Jean-Francois Badias/AP/TT
– Ungern lever inte upp till förpliktelserna för att vara med i EU. Därför är det vår plikt att agera, säger Judith Sargentini, nederländsk miljöpartist och ansvarig i EU-parlamentet för dess rapport om rättsläget i Ungern.
Sargentini vill att EU-parlamentet för första gången ska använda sig av artikel 7 i Lissabonfördraget – EU:s "atombomb" – och dra i gång den formella process som i slutändan kan innebära att ett medlemsland tillfälligt blir av med sin rösträtt i EU-sammanhang.
Hennes kritik gäller en hel rad punkter om allt från oberoende domstolar och universitet till hanteringen av asylsökande och migranter och oberoende organisationers möjlighet att verka i landet.
Ungern biter dock ifrån.
– Ni fördömer inte bara en regering, utan också ett land och en nation. Ni fördömer Ungern, ett land som tillhört familjen av kristna länder i över tusen år! Ni tror att ni vet bättre än ungrarna själva om hur de vill ha det! säger premiärminister Viktor Orbán på plats inför EU-parlamentet i Strasbourg.
Enligt Orbán bygger rapporten på oriktiga uppgifter. Den ungerska regeringen har lagt fram en 109-sidig förklaring där punkt efter punkt avvisas och kallar processen för en "häxjakt" och ett "desperat försök från vänstervridna politiker".
– Vad ni gör här är ett slag i ansiktet mot EU och mot den konstruktiva dialogen. Vi kommer inte att ge efter för utpressning, säger Orbán i Strasbourg.
Debatten om rättsläget ska följas upp på onsdagen med en omröstning om huruvida "atombomben" ska apteras eller inte, något som kräver klartecken från två tredjedelars majoritet i parlamentet.
En nyckelroll kommer att spelas av EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP, där Orbáns regeringsparti Fidesz ingår.
Även om EPP hittills för det mesta har stöttat partiet varnar partigruppsledaren Manfred Weber för att man nu kanske tänker annorlunda.
– Om inte den ungerska regeringen är redo att lösa de tvister som ligger på bordet så kan ett artikel 7-förfarande bli nödvändigt, fastslår Weber i Strasbourg.
Från svensk sida kommer så gott som samtliga ledamöter att rösta för inledandet av en granskning.
– När man summerar allt det här så är det för mycket. Orbán har i sin retorik gått så långt att han är bortom all reson, anser Gunnar Hökmark (M).
– Rätt ska vara rätt! Vi måste följa de regler som finns, annars behöver vi inte ha det här samarbetet, förklarar Anna Hedh (S).
Sverigedemokraterna står dock på Orbáns sida. Peter Lundgren jämför kritikerna med en grupp mobbare.
– Ni tycker ni är duktiga. Men det är skrämmande att se hur ni beter er mot demokratiskt valda företrädare, säger Lundgren i debatten.
Fakta

EU:s artikel 7

I artikel 7 i EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra i gång ett särskilt förfarande när det finns "en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2".

Det som nämns i artikel 2 är bland annat "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

Ett artikel 7-förfarande har hittills bara dragits igång en enda gång – då EU-kommissionen i vintras inledde en process mot Polen, med anledning av landets agerande kring konstitutionsdomstolens behörighet, tillsättande och pensionering av domare. Processen pågår fortfarande och har ännu inte lett till ett läge där EU:s medlemsländer fått ta ställning till om det verkligen finns "en klar risk" för att landet åsidosätter EU:s värderingar.

I artikel 7 stipuleras fyra steg:

* 1) fastställande att det finns "en klar risk" för att ett land åsidosätter värdena. Behöver göras av minst fyra femtedelar av övriga EU-länder.

* 2) fastställande att ett land verkligen åsidosätter värdena. Ska göras enhälligt av samtliga övriga EU-länder utom det utpekade landet.

* 3) beslut att tillfälligt upphäva exempelvis landets rösträtt. Måste också göras enhälligt.

* 4) beslut att ändra eller återkalla tidigare åtgärder.

Källa: Lissabonfördraget

Gå till toppen