Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Landborgsgaraget blir en hörnsten i ett levande centrum

Så här kan det komma att se ut vid Billeplatsen efter ombyggnaden.Bild: @imageAuthorName
Vi Helsingborgare har ett antal önskemål som vi tror de flesta är eniga om. Vi vill ha ett levande centrum, med färre bilar, med renare luft och med bättre parkeringsmöjligheter. God tillgänglighet till centrum är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av staden. Därför ställer vi oss frågande till det motstånd som riktats mot Landborgskopplingen.
Landborgskopplingen kommer förutom att ge utrymme för parkering till bilar och cyklar också jämna ut stadens nivåskillnader och göra det enklare för gående och cyklister att ta sig fram.
För den som kör bil kommer det att bli enklare och smidigare att nå centrala Helsingborg utan att behöva ta sig genom city. Gångstråken i vår stad blir också fler. Den enda synliga påverkan ovan jord kommer vara två transparenta glasentréer i norra delen av Rosenträdgården, som i framtiden både kommer vara återställd och renoverad. Den nya trädgården kommer att vara till glädje för fler i framtiden. Enligt analyser som gjorts av stadens bygghandläggare och jurister ryms projektet inom den nuvarande detaljplanen.
Enligt kommunens och SCB:s statistik kommer antalet kommuninnevånare att vara närmare 180 000 och antalet motorfordon kommer att ha ökat med 25 procent om 20 år. Ställ dessa siffror i relation till att hälften av alla kommuninvånare vill komma till Helsingborgs centrum för att shoppa, fika eller bara flanera. Var ska alla dessa ställa bilen när planerna för Helsingborg är att minska antalet bilar i centrum?
De 600 parkeringsplatserna i Landborgskopplingen borde därför ses som ett välkommet tillskott. Ju fler som promenerar på stadens gator desto rikare stadsliv med renare luft. Parkeringsplatserna kommer dessutom generera intäkter som på sikt leder till att Landborgskopplingen finansierar sig själv.
Vi ser fler fördelar än nackdelar med Landborgskopplingen. I våra ögon innebär det möjligheter för Helsingborg och att hela staden gagnas av satsningen. På något sätt känns det som att de som riktar missnöje mot Landborgskopplingen tar avstånd från ett förslag med syfte att förbättra Helsingborg.

Mikael Halling

Ordföranden i Fastighetsägarna Syds Helsingborgsdistrikt
Läs mer: Skriv på Min mening
Gå till toppen