Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åstorp

Underskottet i Åstorps socialnämnd växer med nio miljoner

Efter en genomlysning av socialförvaltningens samtliga områden måste delårsbokslutet revideras. Istället för ett underskott på cirka 20 miljoner när året är slut ser det ut att landa på 29 miljoner.

Delårsbokslutet i juli visade att socialnämnden då låg 23 miljoner back, något som skulle ge nämnden ett preliminärt underskott på 20 miljoner i slutet av året.
Men efter att förvaltningen sedan gått igenom samtliga verksamheter visade det sig att prognosen inte stämde. Det korrekta underskottet vid bokslutet i juli visade sig istället vara dryga 28 miljoner, något som sett på hela året ger socialnämnden ett underskott på 29 miljoner.
– Det är ju så att nämnden gick in med ett underskott på 12 miljoner redan i januari 2018 och det borde ha legat som ett minus från början. Istället har vi i och med periodiseringen lagt minus en miljon varje månad och det var det vi upptäckte i genomlysningen, säger Monica Ehnberg, socialchef i Åstorps kommun.
Anledningen till att nämnden har svårt att hålla sin budget i stort handlar om volymökningar inom samtliga områden, enligt både socialchefen och socialnämndens ordförande, Isabella Dzanko (S).
– Det är volymökningar, externa placeringar och inte minst de missbruksproblem vi har i kommunen. Vi har volymökningar på allt så det är helheten som ger underskottet, säger Isabella Dzanko.
För att komma till rätta med underskottet krävs en rad åtgärder. För 2018 handlar det om att omorganisera. Bland annat innebär det att man ska se över sin bemanning och öppna upp för att kunna använda resurser inom flera områden. Utöver det får socialförvaltningen anställnings-, utbildnings- och inköpsstopp.
– Har man en högre bemanning än vad vi har budget för kan det innebära att personal får lämna oss, säger Monica Ehnberg
Samtidigt som förvaltningen redan nu gör vad de kan för att bromsa sina utgifter håller man på att ta fram en plan för 2019.
– Nu handlar det om att skapa ordning och reda. 2019 kommer det nog bli större förändringar, säger hon.
Monica Ehnberg tror dock att hela kommunen måste samarbeta för att socialförvaltningen ska nå sin budget. Måste man, trots anställningsstopp, anställa ny personal för att täcka invånarnas behov bör det gå via förvaltningsledningen, menar hon.
– När en förvaltning ska ner 29 miljoner så är det inte en en förvaltningssak, det handlar om hur alla förvaltningar kan bidra för att vi ska komma ner i balans.
Gå till toppen