Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Rättegången mot Peter Madsen avbruten – dramatik i rättssalen

Mordrättegången mot Peter Madsen hotas och kan behöva tas om. I en dramatisk vändning kollapsade en av domstolens ledamöter inne i rättssalen.
Dagens förhandlingar kommer inte att återupptas.

En av domstolens ledamöter insjuknade under rättegången och hämtades med ambulans. Personen är enligt domstolen utom livsfara, men förhandlingen avbryts tills vidare.Bild: Tariq Mikkel Khan
Bara några minuter före klockan 10 på fredagen föll en av nämndemännen i rättegången mot Peter Madsen ihop i sin stol vid domarbänken. Det tog några sekunder för rättens ordförande att uppmärksamma det. Sedan utbröt kaos i rättssalen.
Nämndemannen, uppskattningsvis i 60-årsåldern, hade huvudet tillbakalutat och ögonen slutna bakom glasögonen och lät som hen snarkade eller rosslade. Ordningsvakter strömmade till med hjärtstartare och första hjälpen-material, samtidigt som ambulans larmades.
De två häktesvakterna som bevakar Madsen restes sig omedelbart och säkrade honom. En på var sida.
Därpå utrymdes salen.
Efter cirka tio-femton minuter kom hovrättens ordförande ut och meddelade att nämndemannen förts till sjukhus. Hen skulle vara utom livsfara.
Om nu nämndemannen tillfrisknar inom någon vecka eller så kan en ny rättegångsdag sättas ut för slutpläderingar och dom. Annars hotas processen och rättegången måste tas om.
En av de tre nämndemännen, icke jurister, har redan slutat. Hen fick en anställning som kan komma i konflikt med objektiviteten som domare. Exakt vilket slags jobb det är har inte meddelats offentligt.
Och enligt den danska rättegångsbalken, paragraf 214, stycke 4, får inte mer än en nämndeman och en juristdomare hoppa av eller få förhinder om en rättegång ska kunna fortsätta.
10.20
Bild: Bengt Arvidson
Chefen för hovrätten informerar journalisterna på plats utanför landsretten att rättegången är avbruten för dagen. Det är oklart när den kommer att återupptas.
10.00
En av domstolens ledamöter har kollapsat inne i rättssalen och rättegången avbryts. Ambulans tillkallas.
Det var mitt i åklagarens plädering som rättegången avbröts och någon ropade att en ambulans skulle tillkallas. Många i rättssalen reagerade starkt på händelsen och flera sprang fram för att ge personen hjälp.
Salen utrymdes och vad som händer med förhandlingen är i nuläget oklart. Men hela rättegången riskeras att tas om. Detta enligt den danska rättegångsbalkens regler.
Om ledamoten som kollapsat inte kan komma tillbaka efter sjukhusbesöket, så måste hela hovrättsförhandlingen tas om. Detta som en konsekvens av ett en ledamot tidigare hoppat av.
Åhörare och media står tagna utanför Östre landsret efter att en av domstolens ledamöter fallit ihop inne i rättssalen.Bild: Bengt Arvidson
En ambulans kör in vid Östre landsret i Köpenhamn.Bild: Johan Nilsson/TT
09.45
Åklagare Kristian Kirk Petersen kräver att Madsen ska dömas till livstid alternativt förvaring. Båda är icke tidsbestämda straff.
Det är ovanligt med livstidsstraff i Danmark.
– Jag är fullt på det klara med att det ska mycket till för att dömas till livstid för ett enda mord, säger Kristian Kirk Petersen.
– Men jag vill betona att det föreligger ett sexuellt motiv och särskilt skärpande omständigheter, vilket krävs rättsligt för att döma ut straffet.
– I det här fallet har vi sett prov på en brutalitet som går bortom kategorin [särskilt skärpande omständigheter].
Åklagaren drar också ett antal domar från högsta domstolen.
– Utgångspunkten när någon döms för mord är 12 års fängelse, det tror jag även försvararen håller med om. Då infinner sig frågan om det finns skärpande omständigheter här, frågar Kristian Kirk Petersen retoriskt.
Och det gör det:
• särskild planläggning genom att ta med verktyg och sänken till ubåten
• särskild hänsynslöshet med tanke på hur det grovt sexuellt präglade mordet genomfördes
– Och en särskild värnlöshet hos offret i den situationen i ubåten, som utgår en försvårande omständighet, säger Kristian Kirk Petersen.
Mordutredarna är övertygade om att Peter Madsen hade en väl genomtänkt plan för hur han skulle komma undan med sitt dåd.
Utredarnas övertygelse bygger på att flera av Kim Walls ägodelar hittades ombord på den sjunkna ubåten: hennes trosor, strumpbyxor och anteckningsbok.
– Jag är övertygad om att han planerade att plantera de föremålen som falska spår, som kunde ha hjälpt honom att begå det perfekta brottet, säger Kristian Kirk Petersen.
Men planen gick om intet när han kom upp till ytan, efter mordet och styckningen, och insåg att ett stort räddningspådrag med påföljande sökoperation hade gått igång. Han kunde alltså inte dumpa likdelarna och återvända till Refshaleön, samt slänga ut föremålen i terrängen som det var tänkt.
Då sänkte han sin ubåt.
– Men han undervärderade polisen och likhundarna [som kan söka på vatten] som inte heller jag hade hört talas om tidigare för det här fallet, säger Kristian Kirk Petersen.
09.30
Vid 09.30 började förhandlingen i hovrätten, Østre landsret.
Madsen kommer in i salen tillsammans med två häktesvakter och tar plats intill sin försvarare.
Åklagare Kristian Kirk Petersen, som tagit över efter tidigare specialåklagare Jakob Buch Jepsen, är också på plats i rättssalen.
På samma sida sitter den mördade journalisten Kim Walls föräldrar Ingrid och Joachim. Intill dem sitter mannen som ledde polisens omfattande utredning, Jens Möller Jensen, chef för Köpenhamnspolisens mordavdelning. Han har fungerat som stöd åt Kim Walls anhöriga under utredningen och har blivit en personlig vän. Även Kim Walls sambo är i dag i rätten.
Han var den siste, utöver Madsen, som hade kontakt med Kim Wall under den ödesdigra seglatsen i augusti i fjor.
Han var också den som larmade om hennes försvinnande och därmed fick igång det stora räddningspådrag som ledde till att Madsens plan att klara sig undan styckmordet gick om intet.
I stället sänkte han sitt livsverk, ubåten UC3 Nautilus, i Kögebukten.
Försvarsadvokat Betina Hald Engmark intervjuas av journalister på väg till Östre landsret i Köpenhamn. Nu börjar rättegången som tar ställning till om det var rätt att ge Peter Madsen livstids fängelse för mord på den svenska journalisten Kim Wall.Bild: Johan Nilsson/TT
Madsens försvarare, Bettina Hald Engmark sitter på andra sidan salen.
Både hon och åklagaren har förberedda slutpläderingar som de ska framföra i dag. Alltså den slutliga och kanske avgörande argumentation som ska driva hem deras poäng. Och i Hald Engmarks fall kanske leda till att hennes klient får ett tidsbestämt straff. I åklagarens fall att Madsen döms till livstids fängelse även här.
Rätten är redan inläst på underlaget från tingsrätten och har en tydlig bild av händelseförloppet, så som det lagts fram av de båda sidorna och bör enligt erfarenheten redan ha bestämt sig.
Det formella beslutet kommer att avkunnas under eftermiddagen.
08.00
Bild: Johan Nilsson/TT
Tidigt på morgonen samlas journalisterna utanför Östre landsret i Köpenhamn.
Fakta

Østre Landsret kan döma på tre sätt:

• Förvaring: Kan användas eftersom Madsen klassats som en särskilt farlig fånge, med drag av psykopat. Det innebär inlåsning tills vidare – teoretiskt sett i oändlighet. Men straffet omprövas efter en handfull år. Den som då inte längre anses farlig släpps. Förvaringsdömda sitter i snitt 15 år.

• Tidsbegränsning av straffet. I praktiken innebär det att Madsen kommer att sitta inlåst mellan 8 och 12 år. Även Danmark friger normalt fångar efter två tredjedelar av strafftiden.

• Fastställt straff. Livstids fängelse är ovanligt i Danmark. Det senaste decenniet har endast fjorton personer dömts till det straffet. Några enstaka av dem för mord på en enda person. Och där har straffet dömts ut för att omständigheterna varit särskilt allvarliga eller brutala.

Läs också Detta har hänt sedan Kim Wall försvann
Fakta

Därför dömdes Madsen för mord

Köpenhamns byret hänvisade till en lång räcka med omständigheter när Peter Madsen dömdes till livstids fängelse för bland annat mord, sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och brott mot griftefriden. Här är några av dem:

• Madsens skiftande förklaringar.

• Internetsökningar visar att Madsen var intresserad av grovt våld mot kvinnor.

• Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har inte gett en trovärdig till förklaring till varför.

• Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat den döda.

• Olycksförklaringen bedöms som icke trovärdig.

•Rätten konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter.

• Kim Wall har bundits fast med spännband.

Byretten motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

TT

Gå till toppen