Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bjuvs kommuns organisation ses över

Indelningen i politiska nämnder och förvaltningar kan göras om så att Bjuv får en särskild teknisk nämnd. Bakgrunden är en ökad belastning på den tekniska sidan. Nu ska frågan utredas.

Indelningen i nämnder och förvaltningar kan göras om i Bjuvs kommun. Fler tekniska ärenden gör att förslaget om en särskild teknisk nämnd blivit aktuellt.Bild: Birgitta Johansson
Antalet åtaganden på den tekniska sidan ökar för Bjuvs kommun. Det byggs och anläggs nytt på flera håll, vilket ställer krav på den egna organisationen. Politikerna i det tekniska utskottet har också fått fler ärenden att ta hand om.
Det är bakgrunden till att det kommit upp ett förslaget om att inrätta en särskild teknisk nämnd.
Idag hanteras dessa frågor av det tekniska utskottet som sorterar under kommunstyrelsen.
En fördel med teknisk nämnd är tidsbesparingen, enligt kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta eftersom det blir en kortare väg när frågor ska beredas till fullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören Christer Pålsson i uppdrag att utreda kommunens organisation. Till uppgiften hör att se över både förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen med nämnder och styrelser.
Enligt planen ska det finnas ett förslag för politikerna att ta ställning till på fullmäktiges sammanträde i november.
Gå till toppen