Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Björn Lindgren

Björn Lindgren, Lund, avled efter en tids sjukdom den 14 juni 2018 i en ålder av 76 år. Han efterlämnar hustru och två söner med familjer.

Bild: Sally Cloodt
Björn var en av de forskare som initierade hälsoekonomi som en akademisk disciplin i Sverige. I grunden var han nationalekonom och efter doktorsavhandlingen om samhällets kostnader för ohälsa ägnades hans forskning och undervisning nästan helt åt hälsoekonomi.
Björn var anställd vid Lunds universitet sedan 1983 och blev professor i hälsoekonomi 1991. Han var VD för Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi och föreståndare för Lund University Center for Health Economics.
Björn fortsatte sin forskargärning som emeritus efter pensioneringen 2009, dels som gästprofessor vid universiteten i Göteborg och Uppsala, dels som en betydelsefull medarbetare i forskningsprojekt som under åren initierats tillsammans med andra forskare. Björn banade också vägen för etableringen av Göteborgs universitets Centrum för Hälsoekonomi, som inrättades 2011. De senaste fem åren arbetade han som seniorprofessor vid forskargruppen Barns och familjers hälsa, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Björn forskning inom hälsoekonomi var omfattande: individens hälsorelaterade beteende, medicinskt beslutsfattande, produktivitet och effektivitet inom vård och omsorg, samt utveckling av instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet är några områden där Björn bidrog med betydelsefulla arbeten.
Under många år var Björn associerad till den hälsoekonomiska delen av den amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research, som leds av professor Michael Grossman. Björn var en betydelsefull länk mellan svensk hälsoekonomisk forskning och världsledande forskare knutna till National Bureau of Economic Research.
I sitt arbete som seniorprofessor vid Lunds universitet har han bidragit med hälsoekonomisk kompetens i ett antal pågående projekt om vilka bakgrundsfaktorer som är viktiga och som eventuellt kan påverka familjens hälsorelaterade beteende.
I allt vad Björn gjorde bidrog han med erfarenhet, klokskap, visdom och ett genuint engagemang för yngre kollegors forskargärningar. För oss som hade förmånen att lära känna Björn på ett mer personligt plan blev han också en sann vän. Vi saknar honom mycket.
Inger Kristensson Hallström
professor, Lunds universitet
Kristian Bolin
professor, Göteborgs universitet
Gå till toppen