Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: Är Åstorps invånare medvetna om Haganässkolans problematik?

Signaturen ”Luttrad kommuninvånare” har funderingar kring utformningen av nya Haganässkolan.

I Socialdemokraternas handlingsprogram för 2019 – 2022 skriver man att stora investeringar krävs inom främst barnomsorg, skolor och idrottshallar. I majnumret av S-märkt, som utdelas till Åstorps kommuninvånare, kan man läsa om Haganässkolan och att Åstorp är en attraktiv kommun och det innebär utmaningar.
Man slår sig för bröstet att det är en ”privilegierad” situation att få planera för fortsatt expansion. Bildningsnämnden står inför utmaningar. Skolan uppfyller inte dagens krav på en god arbetsmiljö.
År 2016 konstaterar man en ökning med mer än 100 elever. Man planerar för en skola som skall ta emot 400 elever.
Målet är en skola med hälso- och idrottsprofil. Det hade säkerligen varit bättre med en skola med kunskapsprofil. Åstorps rosar inte marknaden med elever, som fortsätter på högskolenivå. Man har även andra mål – bättre hälsotal, högre måluppfyllelse, när det gäller kunskaper, färdigheter och en väl fungerande integration.
Vilken form av integration kan efterfrågas, när skolans totala elevantal är tre fjärdedelar av utländsk härkomst*. Är det den återstående fjärdedelen av svenska barn som skall integreras. Är kommunens invånare medvetna om det?
Är det inte hög tid att tala om den uppkomna situationen. Skall våra egna barn på Haganässkolan integreras för att passa in i systemet? Problemet skall icke nonchaleras, dessutom nämner man kraven i en ny läroplan och ett digitaliserat samhälle. Kan barnen idag skriva en löpande text med hjälp av blyerts i en skrivbok? Allt kan man googla fram, tycker de. Kan man googla fram matematiska problem? Hög tid att vakna upp.
Luttrad kommuninvånare
* Enligt skolledningen på Haganässkolan har omkring tre fjärdedelar av eleverna ett annat modersmål än svenska. De flesta av dem är dock födda i Sverige. Av skolans elever är omkring tio procent nyanlända.
Gå till toppen