Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Resenärer i rullstol riskerar att bli stående ensamma kvar på perrongen

Maria Quensel såg en person i rullstol bli frånkörd av ett pågatåg trots att personen och flera andra försökte göra föraren uppmärksam på att det behövdes hjälp. Skånetrafiken och tågoperatören Arriva svarar på hennes frågor.Bild: Johan Nilsson/TT
Arrivas avsikt att ersätta tågvärdar med kundvärdar och att på de korta pågatågen dra in kundvärdarna och låta tågförarna ensamma svara för säkerheten kring dörrarna vid av- och påstigning, kommer troligen få konsekvenser för de personer med hjälpmedel som är beroende av att få tågets ramp utlagd vi dörren.
Häromveckan såg jag en rullstolsburen person bli akterseglad på Lunds centralstation av ett kort pågatåg, som inte var bemannat annat än med tågföraren. Personen vinkade ivrigt mot förarhytten för att få uppmärksamhet redan när tåget sakta gled in längs perrongen. Han tog sig till handikappingången och vinkade åter ivrigt. Han tryckte på dörrens hjälpknapp och i vagnen hördes högtalaren ropa: ”personal till dörr vagn två”, men ingen kom. Andra personer på perrongen och i vagnen försökte bistå med att påkalla uppmärksamhet. Man försökte också spärra dörren men fick ge upp och tåget körde iväg och lämnade den rullstolsburne personen kvar på perrongen. Tågföraren kunde omöjligt ha missat denna situation.
Tågföraren måste när, han ensam ansvarar för tåget, göra följande för att hjälpa en rullstolsburen person ombord:
Gå ut ur förarhytten och låsa dörren dit, ta sig till handikappingången, låsa upp skåpet där rampen förvaras, spänna av rampen, lyfta ut den, låsa upp rampen på mitten, fälla ut den för att slutligen lägga ut den mellan tåg och perrong och se till att den rullstolsburne personen säkert kommer ombord. Därefter fälla ihop rampen, låsa den, hänga upp och spänna fast den i skåpet, låsa skåpet, ta sig till förarhytten, låsa upp, gå in och slutligen kontrollera dörrarnas säkerhet före avgång. Proceduren skall göras om när personen skall stiga av tåget. Allt detta tar avsevärd tid i anspråk och tåget lär bli försenat. Det kan då vara lockande att välja att inte ha sett den rullstolsburne personen på perrongen och köra iväg utan denne. Risken att bli anmäld är inte stor.
På vintern är nästan alltid pågatågens fotsteg konstant indragna och då måste alla personer med rullstol/elmopeder ha hjälp med rampen.
Konsekvensen kan då bli att handikappade personer med hjälpmedel lämnas kvar på perronger eller glöms bort när de väl är ombord på tågen, när dessa endast bemannas med tågförare, trots att vi alla har rätt att på lika villkor färdas med pågatågen. Är detta något som Arriva och Skånetrafiken har begrundat?
Maria Quensel
Lund
SVAR FRÅN ARRIVA:
Utan att känna till det här ärendet på Lunds central specifikt så är det alltid olyckligt när passagerare inte kommer med och när man som resenär inte får den hjälp man behöver. Även i fortsättningen kommer kundvärdarna att ansvara för till exempel ramperna, precis som tågvärdarna har idag. Vi ser därför att den servicen kommer förbättras när vi ökar personaltätheten ombord och bemannar med en kundvärd per tågsätt.
Jenny Egeland
Kommunikatör, Arriva Sverige AB
SVAR FRÅN SKÅNETRAFIKEN:
Nu när vi går in i ett nytt avtal för pågatågen har vi kravställt om förstärkt bemanning ombord. Det innebär att det ska finnas bemanning i varje tågsätt, istället för som idag endast en tågvärd ombord fördelat på två tågsätt, som är det vanligaste.
Både i befintligt och i kommande avtal är tågvärdens uppgift att vara tillgänglig och extra uppmärksam mot kunder med funktionsnedsättning. Tågvärden ska hjälpa kunden ombord, med eller utan hjälp av ramp, och till lämplig plats etcetera. Därför vill vi starkt beklaga den händelse som du beskriver. Så ska det självklart inte gå till.
Inga tågvärdar ska ersättas eller dras in. Vi kommer istället att öka bemanningen för ökad säkerhet och trygghet kring kundens hela resa på Pågatågen. Vi vill precis som du säger, att alla ska kunna resa med Skånetrafiken på lika villkor.
Linda Westman
Affärschef Pågatågen
Jasna Martinsson
Tillgänglighetsstrateg
Maria Quensel är pensionär, njuter av livet, är engagerad i handikappfrågor och åker ofta tåg.
Gå till toppen