Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Höganäs budget är spikad – ingen skattehöjning

Budgeten för 2019 har klubbats av fullmäktige. Det blev en budget helt präglad av allianspartierna M, C och KD. Alla tilläggsyrkanden röstades ner.

Peter Schölander (M) redogjorde för Alliansens budget på torsdagskvällens fullmäktige. Hela budgeten klubbades efter en ovanligt kort debatt. Men fullmäktige var inte enigt.Bild: Maria Berkmo
På torsdagen klubbades kommunens budget för nästa år av fullmäktige. Det blev en ovanligt kort debatt och allt var över på fyra timmar.
– Det går bra för Höganäs, sa ett nöjt kommunalråd Peter Schölander (M) som konstaterade att de besparingar man gjorde i fjor gjort budgetresan 2019 betydligt lättare.
– Förra året var det lite stormigt. Men vi hade modet att ta de jobbiga besluten direkt, fortsatte han.
Läs mer: Skolan och socialen i Höganäs får mer pengar – men kommunstyrelsen oenig
Kontentan för invånarna blir att skattesatsen hålls oförändrad till 19.73 kronor. Och att utbildningsnämnden och socialnämnden får ett tillskott. Men inte så mycket som de begärt.
– Socialnämnden har begärt sex miljoner – de får två. Utbildningsnämnden vill ha 21 miljoner, men får 19, sa kommunalrådet Peter Schölander (M).
Just detta var i stort sett det enda det blev diskussion kring. Både Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna och Miljöpartiet ville tillföra mer resurser. Likaså krävde SD mer pengar åt just skola och socialen.
– Redan idag är socialnämnden underfinansierad. Vi har volymökningar överallt. Jag kan konstatera att vi står inför stora utmaningar, säger Roger Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden.
Socialdemokraternas tilläggsyrkande ligger på 29,5 miljoner och man föreslog en skattehöjning på 29 öre för att finansiera det samt ett tillfälligt stopp i sparandet i äldreomsorgsfonden. 17,6 miljoner föreslås till socialnämnden och 9,5 miljoner till utbildningsnämnden. Men det blev kalla handen.
– Att inte spara i äldreomsorgsfonden är som att kissa i sängen. Det kan kännas varmt och skönt i början men sen blir det äckligt och kladdigt, sa Peter Schölander.
V:s budgetförslag låg ännu högre – plus 33,5 miljoner – och skulle innebära en skattehöjning på 50 öre.
Miljöpartiet hade ett förslag med utökade satsningar främst inom miljö- och klimatområdet. Men partiet hade inte satt någon prislapp på sina yrkanden.
– Budgeten innehåller många flotta ord. Men väldigt få siffror. Jag har aldrig sett en så bristfällig budget, sa språkröret Johan Ingvarson och hänvisade till att beslutsunderlaget saknade nyckeltal och jämförelsesiffror med tidigare år.
Han fick till viss del medhåll av kommunens högste politiker.
– Jag ger dig delvis rätt i dina tankar om beslutsunderlaget. Vi ska göra något åt det. Men vi har flyttat flera verksamheter som Eric Ruuth och vuxenutbildningen, sa Peter Schölander.
Liberalerna, som efter valet lämnat samarbetet med Alliansen, hade i år för första gången ett eget budgetförslag som låg på dryga 5 miljoner mer än Alliansens förslag. Partiet som numera har valteknisk samverkan med MP ville bland annat lägga 2,4 miljoner på att inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid och rädda toleransresorna till Auschwitz – vilket alla partier var överens om i valrörelsen.
Även Sverigedemokraterna la ett eget budgetförslag – som även det röstades ner. I det ingick bland annat tio miljoner extra till socialnämnden och åtta miljoner till utbildningsnämnden.
Fullmäktige klubbade även de kommande investeringarna. Och för första gången på länge ser det ut som att man inte lyckas nå målet att inte låna till investeringarna.
– Under den kommande tioårsperioden har vi investeringar på 1,6 miljarder framför oss. Som det ser ut nu har vi ett lånebehov redan nästa år, sa Peter Schölander (M).
2019 ligger investeringarna på 287 miljoner kronor.
Fakta

Budget 2019

Kommunfullmäktige: 2,2 miljoner

Valnämnden: 0,5 miljoner

Revisionen: 0,955 miljoner

Överförmyndarnämnden: 3, 2 miljoner

Kommunstyrelsen: 12,55 miljoner

Kommunledningskontor: 74 miljoner

Räddningstjänst: 22,5 miljoner

Samhällsbyggnadsförvaltning: 80,7 miljoner

Teknik- och fastighetsförvaltning: 18,3 miljoner

Kultur- och fritidsförvaltning: 62,2 miljoner

Bygg- och miljönämnden: 1,5 miljoner

Utbildningsnämnden: 633,1 miljoner

Socialnämnden: 463,6 miljoner

Gå till toppen