Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

3D-teknik ska hjälpa militären med underhåll

Vid den stora Natoövningen i Norge testas det senaste inom militärt underhåll – bland annat tillverkning av avancerade reservdelar ute i fält med hjälp av modern 3D-teknik. Att få fram rätt prylar till rätt plats i rätt tid har varit ett dödligt avgörande problem för arméer genom flera årtusenden.

Kristin Wille von der Lippe, vice ordförande i det norska företaget Fieldmade, och sergeant Samuel Margarini vid den amerikanska marinkåren.Bild: Tomas Bengtsson/TT
– I vissa fall tar det hundratals dagar innan reservdelarna når förbanden och ibland tillverkas inte ens delarna längre. Fördelarna med den här tekniken och med de här anläggningarna som vi ser här är att vi i fältförhållanden kan återskapa delar – också delar som tillverkarna inte producerar längre, säger Samuel Margarini, sergeant i den amerikanska marinkåren, till TT vid övningen Trident Juncture 18 i Norge.
Alla erfarna militärer vet, att det enda du vet om framtiden är att du ingenting vet. Oavsett hur väl du har planerat för skarpa lägen så faller personal ifrån och terrängen, vädret och motståndaren trasslar till det – och inte minst går materielen sönder. Därför är förmågan till snabb anpassningsförmåga, uppfinningsrikedom – och alternativ materieltillgång – av direkt dödlig vikt för förbandet.
Ända tillbaka i forntiden har arméer haft egna smeder med sig för att hålla grejerna igång – och tillverka nya. Men för dagens materiel räcker det inte med hammare och städ. Oftast krävs invecklade industriella framställningsprocesser. Om delarna ens tillverkas längre sker det oftast långt borta – vilket ger långa och potentiellt farliga transportvägar, tidsförluster och begränsad militär slagkraft när utrustningen står obrukbar.
Men med datorisering, nya material och hypermodern 3D-teknik är de militära smederna på väg tillbaka ut i fält igen.
I ett hamnområde nära Trondheim står en mindre container. Den innehåller ingen last som är på väg att fraktas iväg av något fartyg – utan det allra senaste inom militär underhållsteknik.
I slutna avdelningar står datorer och maskiner av olika storlek. Det är en försöksverksamhet med tillverkning baserad på 3D-teknik av allt från delar till handeldvapen till pansarfordon, flygplan och krigsfartyg.
Under den enorma Nato-övningen, med 50 000–51 000 militärer från drygt 30 länder, testas olika delar av Natos verksamhet, däribland utvecklingen av just underhållet.
Samuel Margarini ger ett lugn och eftertänksamt intryck. I handen håller han en del av en fläkt till en stridvagn. Det tog 16 timmar att tillverka delen i containern, säger han. Det möjliggörs också av nytänkande kring olika material, bland annat nylonblandningar förstärkta med kolfiber, glasfiber, kevlar eller aluminium.
– Vi ser de här delarna vi gör i fält som något som gör att vi får igång utrustningen tills originaldelen kommer fram. När man är i fält behöver man delen just nu, och kan inte vänta, säger Margarini.
Intill honom står Kristin Wille von der Lippe, vice ordförande i det norska företaget Fieldmade. Det har under några år samarbetat med norska försvarsmaktens forskningsinstitut (FFI) för att ta fram den typ av container vi står i. Enligt henne har företaget mer långsiktiga mål med tillverkningen än de som Margarini talar om.
– Vi siktar på både tillfälliga delar och fullt certifierade delar som ska hålla under produktens hela livslängd.
På en direkt fråga om inte tillverkarna av originaldelarna luftar invändningar mot piratkopiering i fält svarar Kristin Wille von der Lippe nej.
– Vårt mål är inte att ta av leverantörernas intäktsbas. Vi framställer inga delar utan tillstånd från tillverkarna, understryker hon.
Inte minst för marinen kan den nya tekniken få stora följder och på sitt sätt revolutionera underhållet. Att få ut reservdelar till havs är särskilt svårt och betydande delar av ett krigsfartyg upptas därför av verkstads- och reservdelsutrymmen – som med nya underhållslösningar i stället kan användas till fler vapensystem, större utrymmen för besättningen eller att via lägre vikt öka fartygets fart.
Enligt Kristin Wille von der Lippe har Fieldmade tagit fram särskilda lösningar för norska marinens fregatter.
Och enligt henne är företagets lösningar redan ute i fält.
– Vi har olika enheter ute bland de norska väpnade styrkorna.
Fakta

3D-teknik

3D-framställning är en datorbaserad teknologi där solida objekt tillverkas direkt från en tredimensionell digital modell. Materialet byggs oftast upp i lager av olika tjocklek. Information sänds till en 3D-skrivare som med ett lämpligt material – som nylon, glasfiber, metallpulver, kolfiber eller kevlar – bygger upp en fysisk modell lager för lager.

Bland annat sker det genom så kallad sintring med hjälp av laser. Sintring innebär att pulver upphettas till så hög temperatur att partiklarna reagerar med varandra och växer samman till en fast kropp.

Tunna lager möjliggör högre upplösning i materialet och mer komplicerade former men tillverkningstiden blir samtidigt lite längre. Även extremt komplexa objekt kan i dag framställas med 3D-tekniken och i vissa fall är det inte möjligt med någon annan tillverkningsmetod. I princip alla material kan utnyttjas i processen men olika slags plaster dominerar på grund av låg materialkostnad.

Teknikutvecklingen inom 3D är mycket snabb och sker främst inom den civila tillverkningsindustrin.

Källa: Nationalencyklopedin

Gå till toppen