Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionRegion Skånes ekonomi

Aktuella frågor
”Vi satsar en miljard kronor på primärvården i Skåne.”

Vi befinner oss i ett exceptionellt ekonomiskt läge som kräver speciella åtgärder. Det skriver företrädare för det nya politiska styret i regionen, Allians för Skåne, som nu presenterar sin budget för 2019.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. Vi rustar Region Skåne väl för framtiden, skriver artikelförfattarna.

Bild: Moa Dahlin

Annons

För att Region Skåne ska ha en sund och stabil ekonomi i balans behövs en ansvarsfull styrning som når resultat. Det ansvaret tar Allians för Skåne.

Region Skåne står inför stora utmaningar. De handlar om att öka tillgängligheten till en högkvalitativ vård, utveckla kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen så att vardagspendlingen fungerar.

Nu satsar vi på en nära vård i världsklass. Den vård skåningar får vid regionens sjukhus och vårdcentraler är god och håller hög kvalitet. Men invånarna måste också få vara trygga i att det går att få vård när det behövs.

Oavsett om det gäller sjukhusvård eller ett besök på vårdcentral ska människor veta att de kan få hjälp och därför satsar vi stort på primärvården. Den som behöver en tid på vårdcentralen ska inte hamna i ett väntrum på akuten.

Annons

Annons

Primärvården måste byggas ut och mer resurser tillföras vårdcentralerna. Nu tar vi krafttag för att nå det målet, under mandatperioden satsar vi en primärvårdsmiljard som ökar tillgängligheten i alla delar av vården.

För att invånarna i Skåne ska kunna ta del av nya läkemedel mot cancer och andra diagnoser satsar vi 180 miljoner kronor. Det ger de allra svårast sjuka en vård på högre nivå.

Vi tror att beslut ska fattas så nära medborgarna och personalen som möjligt. Därför har vi lagt fram en ny organisation för den skånska sjukvården. När varje sjukhus får sin egen styrelse kortas beslutsvägarna och styrningen blir mindre tungrodd. Vi har sett prov på att det finns utvecklingsmöjligheter i verksamheter inom vården när de anställda får se över hur de arbetar. På en avdelning kan förändrade scheman öka möjligheten att ge vård. Att det politiska ledarskapet befinner sig nära verksamheten ökar sådana möjligheter.

Vi befinner oss i ett exceptionellt ekonomiskt läge som kräver speciella åtgärder. Region Skånes ekonomi är körd i botten. När Sverige nu ser ut att vara på väg in i en lågkonjunktur, påverkas också Region Skåne. Lägre skatteprognoser i kombination med ett stort underskott från 2016 som nu måste täckas, och skenande kostnader under förra mandatperioden, sätter regionens ekonomi på prov. Därför ställer vi nu effektiviseringskrav på Region Skånes förvaltningar. Vi kräver en genomlysning av Region Skånes verksamheter. Överflödig administration ska avvecklas.

Annons

Vi måste bygga för att hålla ihop Skåne. Kollektivtrafiken ska binda samman arbetsmarknadsregioner och skapa möjligheter för alla i regionen att leva och verka överallt i Skåne. Genom att ta fram ett Skånepaket, ett samlat åtgärdspaket för en utvecklad infrastruktursatsning i Skåne, möter vi behoven i den växande regionen och skapar förutsättningar för såväl ökad sysselsättning som hållbart resande.

Annons

Skåne ska fortsätta med en grön omställning och vara föregångare när det gäller miljöarbete i det offentliga Sverige.

Regionens interna verksamheter ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt och vi ska arbeta aktivt för en utveckling som skapar nya möjligheter. Ny teknik och innovationer ska lägga grunden för en hållbar och grön tillväxt. Det inkluderar en utbyggd digitalisering av regionens verksamheter där vi även ser till att använda utvecklingen inom artificiell intelligens och liknande områden.

Allians för Skåne rustar Region Skåne väl för framtiden. Det gör vi med respekt för varje skattekrona skåningarna bidrar med och genom att fokusera på regionens kärnverksamhet. Nu börjar resan mot en sund och stabil ekonomi som lägger grunden för en god vård och möjliggör en stark utveckling för Skåne.

Carl Johan Sonesson (M)

regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo (L)

regionråd

Annette Linander (C)

regionråd

Per Einarsson (KD)

regionråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy