Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: När ska hjärtsviktspatienter ges den vård de har rätt till?

Jag och alla andra som på grund av medfödd hjärtsjuk eller annan orsak har hjärtsvikt, ska vi inte få samma chans till en bättre livskvalité och chansen att få leva lite längre som rätt sjukgymnastik med rätt utbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter kan ge? Det skriver Susanna Eriksson Lindberg. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Jag är sedan 2001 beroende av avancerad hjärtvård på grund av en mycket ovanlig medfödd hjärtsjukdom. Jag är djupt tacksam för att jag lever och bor i Sverige och har ynnesten att få tillgång till denna högteknologiska vård. Med tanke på all kunskap man har är det ofattbart att man brister i sitt ansvar gällande sjukgymnastik/fysioterapi för hjärtsvikt- och arytmipatienter. Jag vet inte hur det var innan 2001, men from 2001 då jag blev beroende av vård så har det inte funnits någon rehabilitering för dessa patienter.
Man verkar fullständigt strunta i Socialstyrelsen riktlinjer för vård av sviktpatienter – riktlinjerna som gäller hela landet:
”Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom hjärtrehabilitering. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på livskvalitet, muskelstyrka och arbetskapacitet samt minskar risken för sjukhusinläggningar. Åtgärden har dessutom en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med standardbehandling”.
Jag är med i en grupp för ICD-bärare (inopererad defibrillator) just nu är vi 603 medlemmar från hela Sverige. Förutom att vi är ett stort stöd för varandra så ser vi hela tiden hur ojämlik hjärtsjukvården är i Sverige. Det beror helt och hållet på i vilket landsting/region man bor i och i viss mån vilket kön man är. Det borde vara en självklarhet i Sverige 2018 att vi har en lika vård, oavsett var man bor och oavsett vilket kön man är.
Vad det gäller ICD bärare, (arytmipatienter) med hjärtsvikt i den här gruppen så har majoriteten blivit erbjuden sjukgymnastik på sina hemsjukhus, enligt min ovetenskapliga undersökning i gruppen.
I Helsingborg har de sedan 2017 en sjukgymnast på 50 procent. Hen tar endast patienter med ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga de med kärlkramp och infarkter. Hen hinner inte med alla dessa patienter på sina ynka 50 procent. I februari nästa år tillkommer en kollega på 50 procent. Detta är långt ifrån tillräckligt!
Jag och alla andra som på grund av medfödd hjärtsjuk eller annan orsak har hjärtsvikt, ska vi inte få samma chans till en bättre livskvalité och chansen att få leva lite längre som rätt sjukgymnastik med rätt utbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter kan ge?
Ska jag ha en sämre livskvalité och ett kortare liv bara för att Helsingborgs lasarett och Region Skåne inte följer Socialstyrelsen nationella riktlinjer?
Kortsiktigt skulle det kosta mer pengar att ha två anställda sjukgymnaster på 100 procent var. Men långsiktigt skulle man spara mycket pengar. Det skulle leda till färre sjukhusinläggningar, mindre besök på akuten, en ökad möjlighet att bidra till samhället genom att kanske kunna arbeta och inte ha sjukpenning och det skulle innebära bättre livskvalité för patienten och dennes familj/omgivning. Svår kronisk hjärtsvikt drabbar inte bara den enskilda, utan alla runt omkring.
Det finns så mycket som man skulle kunna göra för att denna patientgrupp skall få ett bättre liv, utöver traditionell sjukgymnastik. Exempelvis:
Få vara delaktig i planering och beslut angående sin vård (vilket också är riktlinjer som Socialstyrelsen har men som inte efterföljs)
Inte behöva belasta akuten utan direkt kunna söka till hjärtavdelning
Medicinsk yoga
Samtalsgrupper ledd av kurator
När ska Helsingborgs lasarett, den ansvarige läkaren för hjärtsjukvården Sven-Erik Olsson och Region Skåne börja ge sviktpatienterna den vård som de har rätt till?

Susanna Eriksson Lindberg

SVAR DIREKT:
2016-04-04 publicerade Helsingborgs Dagblad en artikel ” Helsingborgare får dåligt stöd efter hjärtinfarkten”. Helsingborg låg på ”bottenplacering i landet” i omhändertagande efter hjärtinfarkt. Detta resultat berodde till stor del att vi flera år tidigare av olika skäl tvingats rationalisera bort den sjukgymnasttjänst vi hade kopplad till hjärtrehabiliteringen. Sedan dess har vi byggt upp ett strukturerat omhändertagande för våra patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Idag har vi fokus på sjukgymnastik med träning i hjärtgrupp samt täta kontakter med en egen hjärtsjuksköterska. Våra resurser liksom våra lokaler är mycket välutnyttjade.
Vi ser i de nationella kvalitetsregistren en god effekt av denna satsning som vi har gjort och fortsätter att göra. Satsningen innebär bland annat att vi nu erbjuder patienter med hjärtinfarkt strukturerade fystest (arbetsprov under sjukgymnastuppsikt) samt gruppträning med sjukgymnast upptill två gånger per vecka under tre månader efter hjärtinfarkt.
I de nationella kvalitetsregistren ser vi en positiv effekt av satsningen och förväntar oss en stadig förbättring kommande år. Vi bygger nu upp ett liknande strukturerat omhändertagande av övriga stora patientgrupper.
Vår målsättning är att på sikt kunna erbjuda alla våra patientgrupper individualiserad hjärtrehabilitering inklusive träning. Som första steg har vi valt att satsa på gruppträning av patienter med genomgången hjärtinfarkt, framförallt baserat på att forskningen visar på att detta har stora positiva effekter på denna patientgrupp. Detta är en åtgärd som har mycket hög prioritet i socialstyrelsens prioriteringslista.
Vad gäller gruppen med kroniskt stabil hjärtsvikt så är vi väl medvetna om att det även inom denna grupp finns ett behov av fysisk träning. Patienter med hjärtsvikt behöver ofta en mer individualiserad träning. Vi kommer som Susanna Eriksson Lindberg beskriver utöka vår sjukgymnasttjänst som är kopplad till mottagningen. Vår hjärtsviktsmottagning är idag teambaserad med sjuksköterskebesök/läkarbesök och vår ambition för framtiden är att utöka mottagningen med tätare besök för patienter med svår/instabil hjärtsvikt vilket även innebär att vi med ett tidigt mottagningsbesök kan följa upp patienter efter utskrivning från sjukhuset.
Parallellt med denna satsning strävar vi även efter att ge patienter med stabil kronisk hjärtsvikt möjligheter till sjukgymnastledd fysisk träning utformad efter behov. Vår målsättning är en individbaserad hjärtrehabilitering där patienten står i fokus och vi ska kunna erbjuda en skräddarsydd vård för varje individ baserad på aktuell evidensbaserad forskning och nationella riktlinjer.

Sven-Erik Olsson

Medicinsk enhetschef
Hjärtsektionen, verksamhetsområde specialiserad medicin
Helsingborgs lasarett
Gå till toppen