Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nytt Gymnastikens hus i Helsingborg?

Nu kan gymnasterna i Helsingborg börja hoppas på ett nytt Gymnastikens hus i Helsingborg. Socialdemokraternas förslag fick tillräckligt starkt stöd i budgetfullmäktige. Politikerna bestämde också att skapa fler träffpunkter för äldre.

Två gånger fick den styrande alliansen i Helsingborg acceptera att deras förslag röstades ner av en majoritet i kommunfullmäktige. Båda gångerna var det socialdemokraternas förslag som vann.
Första gången gällde utredningen av ett Gymnastikens hus där socialdemokraterna och vänsterpartiet, som lagt ett förslag med samma innehåll, fick stöd av sverigedemokraterna.
Andra gången gällde frågan om fler träffpunkter och då kom stödet från miljöpartiet och sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige har hunnit nästan halvvägs i sitt två dagar långa budgetfullmäktige och det mesta har gått den styrande minoritetens väg, men två gånger blev det alltså stopp.
Fullmäktiges två dagar långa budgetmöte startade klockan 9 på onsdagen och avslutades strax efter kl 19. På torsdag startar det klockan 9 igen.Bild: Ulf Kristiansson
19.20

Vänsterpartiet: ”Alliansen är cynisk”

De hetaste ordväxlingarna när socialnämndens budget diskuterades handlade om alliansens önskan om att personer med missbruk och psykisk problematik inte skulle finnas i city.
– Vi vänder oss emot alliansens formulering att city ska vara tryggt och välkomnande, säger miljöpartiets Fia Kamlund.
Och kort därpå gick vänsterpartiets Ingrid Mattiasson Saarinen upp i talarstolen:
– Vi studsade till inför alliansens formulering, att de här människorna störde citybilden. Vänsterpartiet tolkar att det inte har nåt med socialtjänst att göra, utan handlar om att putsa stadens yta. Det är ett djupt cyniskt förslag.
Kommunalrådet och blivande ordföranden i socialnämnden, moderaten Eleonora Johansson uttryckte i sin tur återhållen ilska när hon bemötte Ingrid Mattiasson Saarinens uttalande:
– Det är oerhört lågt att säga vi vill putsa stadens yta!
– Varför säger ni då att ni ska göra insatser så att city blir tryggt och välkomnande? kontrade Ingrid Mattiasson Saarinen.
Richard Lundberg, Moderaterna, gick upp i talarstolen och berättade att hans två söner tycker det är obehagligt att röra sig i city på dagtid.
– Och det är inte OK, oavsett vems söner det är. Man måste kunna tänka två tankar, både göra sociala insatser för missbrukarna och de med psykisk problematik och göra city tryggare.
Alliansen fick igenom sitt förslag
19.00

Krav på samhällsorientering på SFI

När politikerna skulle besluta om pengar till arbetsmarknadsnämnden var det med ett dystert utgångsläge. 23 miljoner i statliga bidrag försvinner vid årsskiftet. Och när arbetsmarknadsdirektören Jesper Theander för en tid sedan kommenterade det sa han:
– Budgetläget gör att vi inte kommer bedriva den verksamhet vi har i dag.
Det handlar om pengar som Helsingborg fått för att ta emot nyanlända, stödet varade i två år men det tar längre tid än så att komma in i samhället och människorna finns kvar.
– Det tar tre, fyra, fem år, säger moderaten Anna Jähnke.
Därför ansåg socialdemokraterna och vänsterpartiet att arbetsmarknadsnämnden skulle få mer pengar än vad alliansen föreslog.
– Vi måste få ut folk i arbete därför vill vi ge arbetsmarknadsnämnden 16 miljoner till, säger socialdemokraten Marie Nilsson.
Vänsterpartisten Ingrid Mattiasson Saarinen stannade vid 10 miljoner.
– Arbetslösheten är hög trots att det finns företag som har svårt att hitta människor att anställa. Därför vill vi ge arbetsmarknadsnämnden ytterligare tio miljoner för att utbilda folk så att de kan få jobb.
Och så hamnade man i frågan varifrån extrapengarna skulle komma ifrån. Peter Danielsson, M, undrade om det skulle tas från skolan.
– Nej vi ska ta från försörjningsstödet, svarade Jan Björklund, S.
Efter ytterligare ordväxling, utan att de nått fram till varandra med sina argument avslutades diskussionen.
Sverigedemokraten Petri Kaldjärv sa i sitt anförande att det borde vara statens ansvar att sörja för de nyanlända tills de fått jobb. Men han hade också ett konkret förslag:
– Vi vill införa ett återvandringscenter.
Kommunfullmäktige beslutade att arbeta för att skapa fler utbildningsplatser inom bristyrken samt ställa krav på samhällsorientering ska vara obligatorisk i all SFI-utbildning.
Men det blev varken 16 socialdemokratiska miljoner eller 10 vänsterpartiska miljoner i extra stöd till arbetsmarknadsnämnden. Sverigedemokraternas krav på återvandringscenter fick heller inte tillräckligt stöd.
17.30

Alliansen överkörd – Helsingborg får fler Träffpunkter

Fler Träffpunkter för äldre ska öppna som ett led i att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre.
Det förslaget kom från Socialdemokraterna.
Och fick gehör från både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Det räckte för att köra över alliansen.
– Det behövs fler Träffpunkter. Då ska vi också ser hur det ser ut i våra ytterområden, sa Christel Håkansson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Ulrika Persson (SD) tog upp hur populära Träffpunkterna är och att besöksantalet har ökat rejält.
Jonny Cato Hansson (C) försökte försvara alliansen färger, men förgäves.
– Vi är helt överens om att minska den ofrivilliga ensamheten. Men det är inte säkert att just fler Träffpunkter är lösningen. Man ska inte cementera sig fast vid det är det rätta.
Jonny Cato Hansson talade i stället om att vara kreativ och hitta nya lösning, inte minst genom föreningslivet, för att bryta äldres isolering.
- Jag skulle därför å det starkaste avråda att ta beslut om fler Träffpunkter här idag, sa han.
Men majoriteten i fullmäktige lyssnade inte på det örat. Hur många nya Träffpunkter det blir och var de ska ligga är däremot oklart. Socialdemokraterna har tidigare nämnt att fem till behövs.
17.10

"Jag har stundom varit jävligt förbannad"

Äldreomsorgens tyngsta politiker riktade en rejäl bredsida mot de privata bolag som driver vårdboenden i Helsingborg.
- I ärlighetens namn har utförarna inte levt upp till våra förväntningar och krav. Jag har varit ledsen, frustrerad och stundom jävligt förbannad. Jag hoppas och förväntar mig att resultaten från de privata utförarna är helt andra nästa år, sa Jonny Cato Hansson (C), som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden fram till årsskiftet.
Anna Ingers (S) med det 23 år gamla HD-klippet.Bild: Torbjörn Svensson
Anna Ingers (S) gav sig också in i debatten om privata bolag inom äldreomsorgen. I talarstolen visade hon en 23 år gammal artikeln ur HD.
– Jag blev intervjuad som ung politiker och jag sa att jag var positiv till privata aktörer. Att det var bra med konkurrens och så. Men när fan blir gammal blir hon religiös. Jag har ändrat mig. Det har inte blivit bra, det har inte funkat, sa Anna Ingers.
Trots kritiken är Jonny Cato Hansson för att privata bolag ska kunna driva äldreomsorg i Helsingborg även i fortsättningen.
– Se inom hemvården, där är det många som aktivt väljer Attendo. Jag tror faktiskt att det finns ett egenvärde att ha olika aktörer att välja på, sa han.
De privata, Attendo och Vardaga, som idag driver totalt sex vårdboenden har avtal med kommunen som löper ut om några år.
15.30

Nytt Gymnastikens hus ska utredas

Socialdemokrater, vänsterpartister och sverigedemokrater gjorde gemensam sak vid kommunfullmäktige och drev igenom beslutet att utreda ett nytt Gymnastikens hus i Helsingborg.
Förslaget kom ursprungligen från socialdemokraterna.
Beslutet i fullmäktige innebär att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda gymnastikföreningar utreda ett nytt Gymnastikens hus och samtidigt inventera behovet av idrottshallar.
Frågan om fler idrottshallar har tidigare diskuterats och det har även gett avtryck i Helsingborgs digitala förslagslåda. Men de styrande partierna var och är tveksamma:
– Vi går in i kärvare tider, kraftigt kärvare tiden. De skattepengar som finns måste i första hand användas till skolan, vården och socialtjänsten, sa Maria Winberg Nordström (L) för knappt en månad sedan.
Lars Thunberg (KD) sa ungefär samma sak:
– Vi går mot tuffare tider och måste prioritera välfärden. Det måste vi våga stå för när det blåser lite grand, säger han.
Vänsterpartisten Ingrid Mattiasson Saarinen röstade för en utredning och har tidigare uttryckt sig positivt kring ett nytt Gymnastikens hus.
– De är i väldigt slitna lokaler i Gymnastikens hus på Ättekulla. Det är en tjejdominerad idrott som fått vänta väldigt länge på gehör.
Även Jan Björklund (S) har pratat om förbättringar för gymnasterna, men han efterlyste också fler vanliga idrottshallar.
– Vi har för få hallar och Helsingborg ligger dåligt till jämfört med andra kommuner, konstaterar Jan Björklund.
Det tredje partiet som röstade för Gymnastikens hus är sverigedemokraterna, men det var först under budgetfullmäktige som de avslöjade hur de ställde sig till frågan.
Tidigare har deras kommunalråd Michael Rosenberg sagt att man måste göra något åt behovet, men att han inte kunde svara på exakt hur och vad man skulle göra.
14.30

Kulturen tvingas spara nästa år

Kulturens verksamheter måste göra nedskärningar nästa år. Den styrande alliansens sparförslag möttes av protester från de rödgröna.
- Vi har en fantastisk kultur i Helsingborg. Få, om någon, jämstor stad kan mäta sig med detta, sa Jonny Cato Hansson (C) och räknade upp Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Sofiero och Fredriksdal.
Men:
- Vi står inför väldigt tuffa ekonomiska tider. Och politik och budget är att prioritera. Vi prioriterar kärnverksamheten – skola, vård och omsorg.
Lars Dalesjö (MP) gick till motangrepp.
– Husen (kulturens institutioner) är fina men de måste ha ett innehåll. Och då måste de ha de resurser som krävs. Kulturen är redan underfinansierad, så vad ska bort? undrade han.
Jonny Cato Hansson anklagade oppositionen för alltid ha mer pengar än vad som finns. Och blev bemött av Lars Dalesjö på nytt.
– Vi satsar mer på såväl utbildning som vård och kultur. Vi bygger ingen Landborgskoppling, därför kan vi satsa mer på välfärden, sa Dalesjö.
Ingrid Mattiasson Saarinen (V) vände sig också mot Jonny Cato Hansson.
– För oss är kulturen också en del av kärnverksamheten. Inte minst biblioteken som är sociala mötesplatser och högt uppskattade av helsingborgarna, sa hon och påpekade att Vänstern ville ge sex miljoner extra till biblioteken.
Så blir det inte.
Tvärtom ska kulturen spara – men på vad?
- Kulturdirektören har fått i uppdrag att genomlysa hela verksamheten för att hitta besparingsområden och möjliga samordningar. Vi får ifrågasätta om vi gör rätt saker eller kan göra något annorlunda eller bättre. Nöden är kreativitetens moder, sa kulturnämndens ordförande Kristian Anderson (M).
13.00

SD värnar lågutbildade ensamma män – vill stoppa ”flumskola”

Pontus Andersson (SD) kom i fokus under skoldebatten.Bild: Emil Langvad
Sverigedemokraten Pontus Andersson överraskade många politiker när han under punkten skolans ekonomi pratade om hur vuxna kvinnor i allt högre grad väljer män med hög inkomst och statusyrken som partners.
– Det är inte skolans fel att kvinnor oftast väljer män med hög utbildning och hög inkomst som partner. Däremot är det delvis skolans fel att pojkar inte når kunskapsmålen vilket senare innebär att de gör sig mindre attraktiva hos kvinnor.
Pontus Andersson nämner att elever sitter på golv och säckar, elever får ha synpunkter på undervisningen men att pojkar behöver någon som säger nej, för annars kommer verkligheten att slå dem i ansiktet senare.
– Pojkar måste göra bättre ifrån sig i skolan för att göra sig mer intressanta för kvinnor.
Claudia Velasquez från Vänsterpartiet blev något förvånad över Pontus Anderssons inlägg i debatten:
– Jag undrar vilka belägg SD har för sitt uttalande om flumpedagogik.
Inget annat parti fortsatte den diskussionen. I stället diskuterades pengar. Socialdemokraterna ville till exempel ta en del av stadens överskott och ge till skolan.
– Skolan ska inte behöva gå in i 2019 med besparingar, sa Maria Ward.
Andra skolfrågor som diskuterades var den om friskolor och förstelärare. Moderaten Eleonora Johansson gick till angrepp mot socialdemokraterna och tyckte att partiet inskränkte folks valfrihet genom att de säger nej till friskolor och vill styra förstelärare till skolor med störst problem.
– Föräldrar och barn ska kunna välja skola fritt, precis som förstelärare ska kunna välja var de vill arbeta, sa Eleonora Johansson.
Frågan om friskolor är en ideologisk skiljelinje mellan socialdemokraterna och moderaterna. Men det här med förstelärare? Hur ska dessa styras till tyngre områden?
– De områden som behöver förstelärare ska ha det, förstelärartjänsterna ska vara kopplade till skolor inte till personer, svarade Maria Ward.
Kommunfullmäktige hann inte komma till beslut innan det var dags för lunchpaus och när de är tillbaka väntar fler politiker på att få tala kring ämnet skola.
Vi återkommer.
11.30

Ingen skattehöjning – S får hård kritik

Tuffa ekonomiska tider väntar för Helsingborgs stad.
Men skatten ska inte höjas nästa år. Det är partierna i fullmäktige eniga om. Även framöver ska helsingborgarna betala 20,21 kronor på varje intjänad hundralapp i skatt till kommunen.
Däremot blir det besparingar, nedskärningar och effektiviseringar i stadens verksamheter nästa år. Skatteintäkterna räcker inte för att täcka kostnaderna.
Detta har de fackliga organisationerna protesterat mot.
Och inte minst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stämmer in i den kören.
S vill att kommunen ska gå med mindre överskott nästa år och tar 25,3 miljoner till satsningar på skola och vård och omsorg.
Detta fick S hård kritik för under debatten i fullmäktige, från både Miljöpartiet och Moderaterna.
– Det är ansvarslöst att tulla på överskottsmålet när vi gör så stora investeringar som vi gör just nu. Varför vill ni inte ta ansvar för ekonomin?, undrade Peter Danielsson (M).
Staden ska gå med överskott just för att inte behöva låna så mycket till att bygga skolor, idrottshallar och annat.
Jan Björklund (S) försvarade sig med att osäkerheten är stor kring hur mycket Helsingborg får i statsbidrag nästa år. Det är ju oklart vilken regering Sverige får.
– Det är rimligt i ett år av stor osäkerhet att göra så här. Strulet kring att bilda regering ska inte drabba barn och äldre, sa han.
10.30

Framtidsmötet har fått sin inledning

Nu har de börjat – ledarna för de olika partierna har fått tio minuter var för att i grova ordalag beskriva vad man vill göra. Den styrande alliansen började och självklart blev det en ganska positiv beskrivning, även om man varnade för att det skulle bli besvärligare tider och att man därför var tvungna att vara försiktiga med pengarna.
Socialdemokraternas Jan Björklund hade, lika självklart, en mer kritisk hållning till alliansens budgetförslag, pekade på svagheter och upprepade en travestering av en gammal valslogan med udden mot Helsingborgs stads strävan att vinna olika priser: Jan Björklund sa: ”Gärna fina priser – men först en fungerande välfärd”.
Sverigedemokraternas Michael Rosenberg varnade också för kommande dåliga tider och tyckte att staden lägger för mycket pengar på invandring och vill därför att staden ska göra en paus i flyktingmottagandet. Han tyckte också att kulturen får för mycket pengar.
Marcus Friberg från Miljöpartiet fokuserade så klart på miljö, att han hellre vill se uteserveringar än bilparkeringar, att det ska satsas på cykelinvesteringar, solceller, våtmarker. Han beskrev också Miljöpartiet som ett parti mellan socialdemokraterna och alliansen.
Vänsterpartiets Ingrid Mattiasson Saarinen använde sina tio minuter till att propagera för allas lika värde, ökad jämlikhet och trygghet. Hon är för att polisen ska få tillräckliga resurser, men sa också att grundtryggheten först och främst skapas av ett jämlikt samhälle.
Och därmed var inledningen avklarad.
Läs också Fortsatt tuffa tider för skolan nästa år – trots vallöften om satsning
Läs också Alliansen vill få bort missbrukarna från stadskärnan – och hjälpa dem till ett bättre liv
Läs också ”Blockpolitiken är inte en modell för framtiden.”
Gå till toppen