Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Total enighet mellan treklövern och SD när tajt budget klubbades

Oppositionen till vänster fick ingenting, Sverigedemokraterna fick igenom allt.

Kommunbudgeten för 2019 klubbades i rådhuset igår.Bild: Magnus Arvidsson
Ibland förtydligar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Landskrona sin roll som ”oppositionen”, en markering av Sverigedemokraternas samförstånd med den styrande treklövern (Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna).
Kanske har det samförståndet aldrig varit tydligare än på måndagen. Då klubbade fullmäktige kommunens budget för 2019.
Det var givet att utgångspunkten var förslaget från treklövern. Den här gången hade de övriga partierna inte heller lämnat något regelrätt alternativ till hur utgifter och inkomster skulle balanseras — däremot en hel del förslag om vad som borde göras på kort och lång sikt.
Från Sverigedemokraterna kom två tillägg. Det ena var att utreda upphandling av tvätt och städning i hemtjänst, det andra att gå igenom socialtjänstens kostnader grundligt.
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, gjorde klart i sitt inledningsanförande att han stod bakom båda SD-förslagen — men avvisade alla förslag från partierna till vänster.
Han la ut texten om allt som blivit bättre i Landskrona under hans styre — som arbetslöshet, trygghet och skolresultat – och gick över till utmaningarna. Det är knappt att kommunen går jämnt upp i nästa års budget.
– Skatteintäkterna växer inte alls som vi varit vana vid. Samtidigt gör demografin att kraven på oss att leverera saker som kostar pengar ökar. Det är en jättelik utmaning för de flesta kommuner, framförallt för 2020 och 2021, sa Torkild Strandberg.
– Jag delar den beskrivningen, sa kommunalrådet Stefan Olsson (SD).
Han markerade mot en skattehöjning — något som ingen i kommunfullmäktige föreslog för 2019.
Tiden i talarstolen klockades noggrant. Varje parti fick max åtta minuter till ett inledningsanförande. Därefter fick varje parti två repliker — plus mellan 40 och 60 minuter i den allmänna budgetdebatten, där treklövern räknades som ett parti.
Enda ledamoten från Centerpartiet — som inte lämnat något budgetförslag — använde bland annat sin tid till att prata om det fina med svenskt kött, eftersom det är producerat utan antibiotika:
– Vi kanske kan börja i dag när vi äter lunch, och fråga varifrån köttet kommer, sa Sven Svederberg (C).
Han och Stefan Olsson (SD) fann för övrigt varandra i ifrågasättandet av mat med ekologisk märkning, för att det skulle kunna leda till ökad import och klimatpåverkan.
Nyinvalde Jesper Olsson (MP) kontrade dock med att ekologisk produktion inte alls utesluter hållbara transporter.
– Det handlar också om att gynna ett balanserat jordbruk, inte ett som ger hög avkastning på kort sikt, sa Jesper Olsson i sitt första tal i fullmäktige.
Landskronas Fair trade-märkning ifrågasattes också från bland annat SD och M-håll, dock utan att något beslut togs.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets sammanlagt 26 yrkanden avslogs allihop av L, M, MP och SD. Det handlade bland annat om ett lokalt kunskapslyft, mindre klasser, klimatsmart stad, gratis kollektivtrafik och gratis kulturskola.
Några av förslagen från vänster avvisades efter votering. Centern röstade oftast med treklövern och SD, men stöttade även en del S-förslag, exempelvis äldreboenden utan biståndsbedömning.
– Det förstår ju alla skulle vara våldsamt kostnadsdrivande, kommenterade omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L).
Och så gick Socialdemokraterna sin kamrat till vänster till mötes på en punkt: att ändra den kommunala hyrespolicyn ”så att en socialt hållbar utveckling av hela kommunen främjas”. Även om S fortfarande tycker att socialbidragstagare ska hållas borta från hyreskontrakt, så har S protesterat mot höjda inkomstkrav.
Läs också Efter de goda åren – nu väntar åtstramningar
Läs också Hemtjänsttvätt och byar i budgetförslag
.
Gå till toppen