Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Bjuv

Värdefulla alléer vid Vrams Gunnarstorp ska undersökas

Nästa år ska träd i ett antal alléer längs vägar kring slottet undersökas. Målet är att bevara och komplettera.

Vrams Gunnarstorps slott är del av en hel kulturmiljö med bland annat alléer som bedöms som värdefulla.Bild: Sven-Erik Svensson
Kring Vrams Gunnarstorps slott finns flera alléer som bedöms som värdefulla av såväl kulturhistoriska som biologiska skäl.
Trafikverket som har ansvaret för träd som står inom vägområden på statliga vägar, håller på med en översyn av gamla alléer.
Enligt Eva Ditlevsen, miljöspecialist på landskap vid Trafikverkets avdelning för underhåll, ska alléerna bevaras.
– Absolut, av flera olika anledningar. Vi får inte medverka till biotopförlust.
En förundersökning har redan gjorts och nästa år ska en noggrannare undersökning ske och förslag till åtgärder tas fram.
Det handlar om tre alléer kring Vrams Gunnarstorp.
– Den ena är en gammal som någon gång på 1800-talet planterades med en extra trädrad. I söder finns en ung allé. På ena sidan har de klarat sig rätt så bra, men inte på den andra. I västlig riktning från slottet finns en del träd som inte mår så bra och som vi måste ersätta, säger Eva Ditlevsen.
I alléerna finns inslag av ask, ek, lönn, kastanj och svartpoppel. Undersökningen kommer att ske i samråd med markägaren, Vrams Gunnarstorps gods. De insatser som föreslås måste först godkännas av länsstyrelsen.
Gå till toppen