Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Insändare: ”Felaktig ryktesspridning om Välinges golvfabrik”

Nu svarar Välinges ägare Darko Pervan om utökningen av produktionen i Viken.

Välinge har investerat drygt 600 mkr i Europas modernaste golvfabrik. Målet är att anställa ca 350 personer. De anställda kommer att bo i kommunen och slipper pendla. Ökad sysselsättning i Viken får positiva effekter på servicenäringen och fastighetspriserna.
Då vi haft samråd med grannar och myndigheter har vi fått många positiva reaktioner men de överskuggas tyvärr av felaktig ryktesspridning och i vissa fall ren uppvigling. Bland annat sprids rykten att vår verksamhet är bullrig, sprider störande lukt och formaldehyd och att trafiken kommer att öka kraftigt på Prästavägen där det finns skolor.
Fakta är följande:
1. Den lukt som ibland känns vid östlig vind kommer från Larsvikens potatischipstillverkning. Vår verksamhet luktar inte.
2. Formaldehyd är ett ämne som förekommer i naturen. Våra utsläpp är knappast mätbara och de motsvarar endast en bråkdel av den formaldehyd som till exempel en fruktodling alstrar.
3. Transporterna från väg 111 och några 100 meter in på Prästavägen, kommer inte att beröra skolverksamheten och kommer att öka trafiken på väg 111 med några få procent.
4. Det så kallade buller, som är ljud från kontors- och fabriksventilation, är avsevärt lägre än det höga ljudnivåer som väg 111 förorsakar.
Om vi i Sverige skall kunna behålla vår välfärd kan vi inte enbart satsa på spelverksamhet, köp- och logistikcenter. Vi måste ha industri i närheten där folk bor.
Jag är mycket orolig för Sveriges framtid om en världsledande högteknologisk och miljövänlig industriverksamhet inte kan bedrivas på ett rimligt sätt.
Det är mycket viktigt för Viken att felaktiga rykten stoppas så att vi inte uppfattas som en ort med bullrig industri som släpper ut farliga ämnen.
Vi måste alla hjälpas åt att sprida budskapet att modern miljövänlig industri kan kombineras med attraktivt boende och närhet till arbetsplatser så att långa pendelavstånd och negativ miljöpåverkan kan undvikas.

Darko Pervan

Gå till toppen