Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nya avfallstaxan premierar de som sorterar

Det ska bli billigare för de som sorterar soporna och har två fyrfackskärl.

De som har två fyrfackskärl tillhör vinnarna när Nordvästra Skånes renhållnings AB presenterar de nya avgifterna vad gäller avfall för Båstad.
I förslaget till avfallstaxa som kommunstyrelsen fattat beslut om ingår en fortsatt satsning på att locka fler villahushåll att välja två fyrfackskärl till soporna.
NSR kallar detta för miljöstyrning.
Exempelvis föreslås de rörliga taxorna för villahushåll sänkas med 535 kronor årligen från 1 735 kronor till 1 200 kronor år 2019 för de hushåll där kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka. Med de fasta avgifterna innebär det att ett abonnemang för 2019 skulle kosta 1 933 kronor.
Däremot föreslås en höjning av de rörliga avgifterna för de som har tvåfackskärl från 2 700 kronor till 3 100 för år 2019. En höjning med 400 kronor. Detta för att kunderna ska förmås byta till fyrfackskärl. Den totala avgiften landar då på 3 900 kronor för kärl på 370 liter för 2019.
– Man kan säga att för halva priset får man 50 procent mer sophämtning. Det är fantastiskt bra. Det är ett kraftigt sätt att styra det, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP).
För flerfamiljsfastigheter sänks det rörliga priset med för matavfall med 595 kronor från 1 850 kronor till 1 255 kronor för år 2019 om förslaget blir verklighet. Priset för restavfallskärl ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Det finns nationella mål som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas. Enligt NSR visar plockanalyser att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 procent matavfall och återvinningsmaterial.
Eftersom återvinningscentralen i Svenstad stängs under våren nästa år ser NSR ett behov av att den insamling av trädgårdsavfall som sker i anslutning till fastigheterna i kommunen ökar.
Många har valt att ha hämtning av trädgårdsavfall var fjärde vecka istället för varannan vecka. För att locka fler att välja tömning varannan vecka är förslaget att höja priset för fyraveckorstömning från 680 till 800 kronor.
Förslaget är att den nya taxan ska gälla från den 1 april nästa år. Möjligheten för villaägare att få farligt avfall hämtat i en röd box tas bort. Det farliga avfallet lämnas istället på återvinningscentralen.
Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut i frågan.
Gå till toppen