Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skånska trafikprojekt drabbas när Lunds spårvagnsdepå blir dyrare

Regionstyrelsen ger klartecken för den fördyrade spårvagnsdepån i Lund. Men de 40 miljoner som skjuts till är inga extrapengar – de tas från andra projekt som planerade nya bussdepåer i Malmö och Lund. Dessutom tas pengar från en modernisering av Öresundstågens informationssystem.

– Vi har inte mer pengar till investeringar. Kollektivtrafiken får prioritera inom sina ramar, säger regionstyrelsen ordförande Carl Johan Sonesson (M).
– Vi sitter i en rävsax, eftersom så mycket redan har satsats på spårvägsprojektet.
De många turerna kring upphandlingen av spårvagnsdepån på Brunnshög i Lund har fördyrat projektet. Region Skåne hade ursprungligen avsatt 200 miljoner kronor. I investeringsbudgeten för nästa år hade beloppet räknats upp till 230 miljoner kronor. Nu beräknas totalkostnaden till 270 miljoner.
– Vi har verkligen funderat på om upphandlingen skulle avbrytas. Kanske kunde vi pressa kostnaden. Men risken är då att vi får skadeståndskrav för tidsförskjutning i markarbetena, och från spårvagnsleverantörer, som skulle öka kostnaderna ännu mer, säger regionrådet Gilbert Tribo (L).
Det Region Skåne behövt ta ställning till nu är den senaste fördyringen.
Ytterligare 40 miljoner kronor behövde alltså. Det rådde enighet i regionstyrelsen om att gå vidare med upphandlingen, för att inte försena trafikstart för spårvagnarna i Lund. Pengarna tas ur regionstyrelsens investeringsanslag – och går ut över andra projekt inom kollektivtrafiken:
• Planeringen av nya bussdepåer i Malmö och Lund får släppa till 28 miljoner kronor. Det har varit svårt att hitta lämpliga tomter i båda städerna, och arbetet har blivit förskjutet i tid. Nästa år går det troligen åt mindre pengar beräknat.
• Öresundstågens informationssystem behöver moderniseras, alltså högtalare i tågen, elektroniska skyltar och internkommunikation för tågpersonalen. Men den upphandlingen har blivit försenad, och därför tas 12 miljoner från det kontot.
Men politikerna i alliansstyret gör också mycket klart att man förväntar sig att Skånetrafiken och Regionfastigheter försöker pressa kostnaden för att slutföra upphandlingen. I beslutet skrivs in att man ska "se över detaljer som kan reducera investeringens omfattning”.
– I den här upphandlingen finns det avsatt tio procent för ändrings- och tilläggsarbeten, och det är väldigt högt. Där får man se till att hålla hårt i pengarna, säger Gilbert Tribo.
– Vår ambition är att alla de där 40 miljoner inte ska behöva användas, säger Carl Johan Sonesson.
Gå till toppen