Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Helsingborgs stad ska ta tydligare ansvar för att samordna insatser mot prostitution.”

Att komma åt dem som köper sex är avgörande för att minska det mänskliga lidande prostitution leder till. Det skriver företrädare för Allians för Helsingborg, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna, som nu styr staden.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nätverket mot människohandel och prostitution i Helsingborg behöver utvecklas, andra aktörer som fastighetsägare och taxibolag bör ingå, skriver artikelförfattarna.

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Annons

Enligt undersökningen Prostitutionen i Sverige från 2014 har 7,5 procent av männen i Sverige någon gång köpt sex.

Människohandel är ett allvarligt brott som omfattar många olika typer av utnyttjande och olika grad av kränkning, trauma, fysiskt och psykiskt våld för de, ofta kvinnor, som utsätts. Helsingborg är inte fredat från, sexhandel existerar även i vår stad.

Allians för Helsingborg vill stärka arbetet för att förebygga, upptäcka och förhindra prostitution.

Frälsningsarmén tog 2016 initiativ till Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution, ett lokalt samarbete med bland andra Helsingborgs stad, myndigheter och hotell. Initiativet har fallit väl ut. Sexhandeln på hotellen har minskat, men finns fortfarande i Helsingborg.

Annons

Sexhandeln har flyttat, till exempel till lägenheter och andra lokaler. Det visade Frälsningsarméns utställning "Det där rummet" på kulturmötesplatsen Kulturhotellet under hösten.

Annons

För att få ökad kraft behöver nätverket mot människohandel och prostitution utvecklas, andra aktörer som fastighetsägare och taxibolag bör ingå.

Vi vill att Helsingborgs stad ska ta tydligare ansvar för att samordna insatser och samverka kring arbetet mot prostitution och människohandel. Staden ska backa upp nätverket mot människohandel och prostitution.

Allians för Helsingborg föreslår att stadens socialnämnd får i uppdrag att tillsammans med Frälsningsarmén och Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution samordna och ansvara för insatser för att förebygga, upptäcka och förhindra sexhandel.

Det är viktigt att de, ofta kvinnor, som faller offer för prostitution får den hjälp de behöver för att komma ur lidande och istället kan skapa ett bra liv med annan försörjning. Fler flickor och kvinnor ska inte heller bli prostituerade.

De som köper sex utgör på intet sätt en enhetlig grupp, de finns i alla åldrar och alla delar av samhället. Att komma åt dem som köper sex är avgörande för att minska det mänskliga lidande prostitution leder till. Utan köpare kan ingen sälja sin kropp för att försörja sig.

För att ta nästa steg i stadens arbete mot prostitution och människohandel krävs samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag. Alla Helsingborgs stads verksamheter ska ha kunskap om hur sexhandel kan upptäckas och veta hur man går till väga vid misstankar om prostitution och människohandel.

Annons

Annons

En grundläggande del av att skapa en trygg stad är att förhindra sexhandel, men hade det varit enkelt hade det redan varit gjort. Det krävs insatser av olika slag på både lång och kort sikt, dessutom finns det ett internationellt perspektiv. Många av de kvinnor som drabbas har kommit till Sverige från andra länder.

Arbetet som pågår med stort engagemang från den ideella sektorn i Helsingborg är bra, men det finns mer att göra. Därför vill Allians för Helsingborg öka stadens insatser för att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution. För att Helsingborg ska bli en tryggare stad för alla.

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Maria Winberg Nordström (L)

kommunalråd i Helsingborg

Lars Thunberg (KD)

kommunalråd i Helsingborg

Peter Janson (C)

kommunalråd i Helsingborg

Christian Orsing (M)

kommunalråd i Helsingborg

Eleonora Johansson (M)

kommunalråd samt tillträdande ordförande för socialnämnden i Helsingborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan