Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Till vilken glädje är villor med små gräsplättar och pooler i trädgårdarna om det inte finns något att äta?”

Det behövs kreativa idéer för att skydda Sveriges bästa jordbruksmark, skriver Anders Rolfsson styrelseledamot i LRF Skåne.

I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund, enligt projektet Greppa näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, rådgivningsorganisationerna och länsstyrelserna, skriver artikelförfattaren.Bild: Albin Brönmark
I Skåne finns den bästa jordbruksmarken i världen. Den är extremt värdefull. Länsstyrelsen i Skåne har en nollvision för nya byggen på marken just för att den är så viktig för att människor ska överleva. Ändå byggs det mycket på marken, speciellt i de större städerna är det ett problem. Malmö, Lund och Helsingborg är attraktiva att bo i samtidigt som de ligger på den bästa matjorden.
I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund. Det är viktigt att komma ihåg två saker: Jordbruksmark som bebyggs kan inte återskapas och på 50 år behöver produktionen av livsmedel fördubblas för att försörja världens befolkning. Uppgifterna kommer från projektet Greppa näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, rådgivningsorganisationerna och länsstyrelserna.
Svensk lag slår i miljöbalken fast att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får bara användas för bebyggelse eller anläggningar om det rör väsentliga samhällsintressen och dessa inte kan lösas genom att använda annan mark.
Ett exempel på hur det inte borde gå till finns i Stångby i Lund. Där ska 180 hektar mark bebyggas, en yta stor som 245 fotbollsplaner av Malmös nya stadiums storlek. Jordbruksverket ger jorden i Stångby den högsta möjliga klassningen. Varför måste det byggas just där? Jordklass 8–10 finns bara i Skåne. Till vilken glädje är villor med små gräsplättar och pooler i trädgårdarna om det inte finns något att äta? Här behövs kreativt tänk.
Jag förstår att det inte finns någon enkel lösning när det gäller ekvationen behovet av att bygga nytt och jordbruksmark. Kommunerna behöver råd och handledning. Att förtäta, alltså utnyttja de ytor som finns mellan redan bebyggda områden, eller bygga på höjden är lösningar som kan vara intressanta.
Nu behövs det kreativa idéer för att skydda Sveriges bästa jordbruksmark.
Oavsett vad en person äter så är odling en fundamental del i att producera mat. Därför är det viktigt att förstå att matjord är en förutsättning för att människor ska kunna livnära sig och på ett seriöst sätt diskutera hur den ska kunna bevaras.
Det är också av stor betydelse att marken brukas på ett hållbart sätt. Att odla marken, återföra halm och naturgödsel eller låta den vara betesmark är ett sätt att öka mullhalten vilket ger högre skördar och hållbar matproduktion.

Anders Rolfsson

Anders Rolfsson är styrelseledamot i LRF Skåne.
Gå till toppen