I en serie artiklar har HD berättat om hur Helsingborgs hamn används i den storskaliga smugglingen av kokain till Sverige. Bland annat har vi kunnat avslöja en rad stora beslag av kokain som gjorts i containrar som haft Helsingborgs hamn som destination, vilka tidigare inte offentliggjorts i Sverige.