Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Göran Eklundh

Överläkare Göran Eklundh, Hjärup, har avlidit, 81 år gammal.

Göran arbetade sedan 1970-talet och framtill sin pensionering inom internmedicin och akutmedicin vid sjukhuset Lund.
Han började som lungläkare men hade breda akutmedicinska och invärtesmedicinska intressen, och flyttade till dåvarande Medicinkliniken där han 1984-1990 bland annat var biträdande klinikchef med ansvar för akutmedicin.
Han fortsatte som nyckelperson inom akutmedicinen inom den Medicinska storkliniken 1990-2000 och därefter inom Akutkliniken. Hans kunskaper, klokhet och beredskap att ta ansvar var oberoende av organisationsform.
Göran tilltalades av akutmedicinens mångsidighet och utmaningar. Hans snabba men tydliga medicinska beslut och tydlighet i att förmedla hur han tänkte kom väl till sin rätt där.
Intoxikationer, ej sällan orsakade av suicidförsök, är vanliga på en medicinakut. Göran engagerade sig starkt inom området, både vad gäller den mänskliga sidan genom att utveckla samverkan med psykiatrin, och vad gäller den medicinska och toxikologiska sidan.
Hans samarbete med Giftinformationscentralen bidrog mycket till uppbyggnaden av deras erfarenhets- och kunskapsbank. I undervisningen av läkarstuderande var Göran en stor tillgång i synnerhet i den patientnära undervisningen. Studenterna fick aldrig ett kort stressat svar, utan en fin beskrivning även av komplicerade förlopp. Deras inlärande stimulerades och Göran blev en av deras positiva förebilder.
En av oss arbetade länge som underläkare hos Göran vid uppstarten av MAVA. Han sviktade aldrig i sitt stöd till unga kolleger, till sin personal och till sina patienter. Men tempot skulle hållas. Göran fick alltid Klinisk Fysiologi och Röntgen att sträcka sig en bit till och utföra undersökningar även sent på eftermiddagen, så att patienten antingen fick sin diagnos eller kunde gå hem med lättat hjärta.
För oss sjuksköterskor som arbetade tillsammans med Göran, då han var överläkare på medicinens intagningsavdelning numera MAVA, var ronderna ett lärande tillfälle. Göran var noggrann, sträng men rättvis, lyssnade till oss och lät oss komma till tals. Den kunskap som vi fick har vi än idag stor nytta av.
Dagens kompetens på MAVA grundlades under Görans ledning. När man var på arbetet jobbade man och äta fick vara, sa han ofta, då lunchen inte hanns med. Dock kunde man se honom med en brödsmula i mungipan efter han varit på sitt arbetsrum. Vid något tillfälle sa han: "bäst jag äter upp min matlåda innan jag åker hemåt".
Göran var mycket barnkär och tog sig tid att prata med våra barn då de var på besök. Glömmer aldrig den gången han instruerade min femåriga son hur brandlarmet fungerade.
Vi på kliniken tänker med största värme både på minnet av Göran själv och på hans kunskaper, engagemang och prestigelöshet, som alstrade så mycket effektivitet och arbetslust.
Åke Nilsson
Lars Edvinsson
Marie-Louise Edvinsson
Kerstin Roos
Anette Elvström
Ing-Marie Linghäll
Ulrika Hansson
Christine Åkesson
Gå till toppen